Jump to content

Merhaba patiler. Yeni sisteme hosgeldiniz. Hemen BURAYI okuyun.

 

Feamer

İniş sırasına göre ilk 5 sure

Öne çıkan mesajlar

Şimdi neden böyle bir şey yaptın? Genelde referans verdiğim bir şeydi ve eminim kimse bakmamıştır, bu şekilde el altında pratik bir şekilde olursa belki dikkat çeker diye düşündüm.

Peki niye sık olarak referans veriyorum? Silsile olarak gelişen bir öğretinin, taktir edersiniz ki ana fikri ilk başta verilir, ilk olmasının amacı ilk olarak yapılması gerekenlerdir. Yani kuran dinin temeli olması lazım gelir, emevi dini veya şii dininden bahsetmiyorum. Niye çükü bir şeyin sırasını bozmak doğru olmaz.

Şimdi din diyince ne anlaşılıyor, cennet, cehennem, huri, kafa kesme falan filan popüler konular, bakalım ilk beş surede bunlar var mı?

Mesela ilk sure olan alak, sondan 19. Olmuş ne hikmetse artık
Ben yaşar nuri nin kini yazıyorum, linkte diğer bir çoğunun alt alta yazılmış olarak bula bilirisiniz

NOT: şu da var, bu kuran, Allah a inanmayan bir kabileye ilah tanıtmak için yazılmadı, dine fitne sokup sapanları doğru yola sokmak için yazıldı

Bakanların görebileceği gibi Fatiha bile 5. Sırada gire biliyor, niye böyle oluyor?
Fatiha ya gelene kadar yapılması gerekenler var da ondan olabilir mi?


01/(96)/ALAK said:

http://www.kuranmeali.org/96/alak_suresi/1.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
2. İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
3. Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
4. O'dur kalemle öğreten!
5. İnsana bilmediğini öğretti.
6. İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
8. Oysa ki, dönüş yalnız Rabbinedir!
9. Gördün mü o yasaklayanı,
10. Bir kulu namaz kılarken.
11. Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
12. Ya o, takvayı emrediyorsa!
13. Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
15. İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
16. O yalancı, o günahkâr alnı.
17. Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
18. Biz de çağıracağız zebanileri!
19. Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!02/(68)/KALEM said:

http://www.kuranmeali.org/68/kalem_suresi/1.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
1. Nûn! Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına
2. Ki sen, cin tasallutuna uğramış değilsin; Rabbinin nimeti sayesinde,
3. Senin için kesintisiz bir ödül var.
4. Ve gerçekten sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.
5. Yakında göreceksin, onlar da görecekler,
6. Hanginizmiş fitneye tutulan, deliren!
7. Senin Rabbin, evet O'dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve O'dur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen.
8. O halde, yalanlayanlara itaat etme!
9. İstediler ki sen, alttan alıp gevşek davranasın/yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler/yumuşaklık göstersinler.
10. Şunların hiçbirine eğilme, uyma: Çok yemin eden, bayağı/alçak,
11. Alaycı/gammaz, koğuculuk için dolaşıp duran,
12. Hayrı engelleyen, sınır tanımaz saldırgan, günaha batmış,
13. Kaba/obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı.
14. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş?
15. Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der: "Daha öncekilerin masalları!"
16. Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız/burnunu sürteceğiz.
17. Biz onları, o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık. Hani, onlar sabaha çıktıklarında, bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi.
18. Hiçbir istisna tanımıyorlardı.
19. Ama onlar uyumaktayken, Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da,
20. O, simsiyah kesiliverdi.
21. Sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler:
22. "Hadi, eğer biçecekseniz ekininize erken gidin."
23. Yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı:
24. "Hey! Bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin!"
25. Sadece engellemeye, şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar.
26. Fakat bahçeyi görünce: "Yahu biz yanlış gelmişiz." dediler.
27. "Hayır, hayır! Biz mahrum edilenleriz."
28. Ortancaları/ılımlı olanı şöyle dedi: "Ben size söylemedim mi? Tespih etseydiniz ya!"
29. O zaman dediler ki: "Tespih ederiz seni, ey Rabbimiz! Gerçekten biz zalimler olduk."
30. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.
31. "Yazıklar olsun bize, dediler, biz gerçekten azgınlarmışız."
32. "Umarız, Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz de her şeyimizle Rabbimize yöneliriz."
33. İşte böyledir azap! Âhiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Bir bilselerdi!
34. Takva sahipleri için, Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır.
35. Biz, Müslümanları/Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız?
36. Neniz var sizin, nasıl hüküm veriyorsunuz?
37. Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz?
38. Onda, keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz.
39. Yoksa sizin lehinize üzerimizde kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz oluverecek!
40. Sor onlara: "Böyle bir şeye hangisi kefil?"
41. Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Eğer doğru sözlüler iseler, çağırıversinler ortaklarını!
42. Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün, onu da yapamayacaklar.
43. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamıştır. Onlar, sapasağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı.
44. Bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yakalayacağız.
45. Süre tanıyorum onlara. Tuzağım gerçekten zorludur benim.
46. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar, bir borç altında eziliyorlar!
47. Yoksa gayb, yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
48. Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret! Balığın dostu Yûnus gibi olma! Hani o, hıçkırıktan boğulur bir halde yakarmıştı.
49. Eğer ona, Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde cascavlak bir yere atılırdı.
50. Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.
51. O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı.
52. Oysaki o Zikir/Kur'an âlemler için bir öğütten başka şey değildir.03/(73)/MUZZEMMİL said:

http://www.kuranmeali.org/73/muzzemmil_suresi/1.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
1. Ey giysisine bürünüp yatan!
2. Geceleyin kalk! Kısa bir süre hariç,
3. Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt!
4. Yahut buna biraz ekle! Ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!
5. Doğrusu, biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.
6. Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.
7. Kuşkusuz, gündüz boyu senin için uzun bir dolaşma/yoğun bir uğraş vardır.
8. Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O'na yönel!
9. Doğunun ve batının Rabbidir O. Tanrı yoktur O'ndan başka. O'nu vekil et!
10. Onların söylediklerine sabret! Ve güzelce ayrıl onlardan.
11. Benimle, o nimete boğulmuş yalanlayıcıları baş başa bırak! Birazcık süre tanı onlara.
12. Bizim yanımızda bukağılar var, cehennem var!
13. Boğazdan zor geçen bir yiyecek, korkunç bir azap var,
14. O günde ki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür.
15. Biz size, üstünüze tanık olan bir resul gönderdik. Tıpkı Firavun'a bir resul gönderdiğimiz gibi.
16. Ama Firavun, resule isyan etti de biz onu korkunç bir tutuşla tutuverdik.
17. Eğer inkâr ve nankörlüğe saparsanız, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız?
18. Gök bile o yüzden parçalanır. O'nun vaadi gerçekleşmiştir.
19. Bu, bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir.
20. Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır. Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun! Namazı kılın! Zekâtı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin! Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir.04/(74)/MUDDESSİR said:

http://www.kuranmeali.org/74/muddessir_suresi/kurani_kerim_mealleri.aspx

1. Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!
2. Kalk da uyar!
3. Rabbinin yüceliğini duyur!
4. Temizle giysilerini!
5. Uzaklaştır kendinden pisliği!
6. Çok bularak başa kakma yaptığın iyiliği!
7. Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği!
8. O boruya üfürüldüğünde,
9. İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür.
10. Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir.
11. Benimle, yarattığım kişiyi baş başa bırak!
12. Hesapsız bir mal verdim ona.
13. Göz doyurucu oğullar verdim.
14. Alabildiğine imkânlar döşedim onun için.
15. Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor.
16. Hayır, iş sanıldığı gibi değil! O, bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.
17. Ben onu dik bir yola süreceğim.
18. Derin derin düşündü o; ölçtü biçti.
19. Kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı!
20. Bir kez daha kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı?!
21. Sonra baktı.
22. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı.
23. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi.
24. Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."
25. "İnsan sözünden başka bir şey değil bu."
26. Onu Sekar'a fırlatacağım.
27. Bilir misin nedir Sekar?
28. Ortada bir şey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o.
29. İnsan için tablolar/levhalar/ekranlar sunandır o.
30. Üzerinde ondokuz vardır onun.
31. Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir.
32. Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin olsun Ay'a,
33. Yemin olsun geceye, sırtını döndüğünde;
34. Yemin olsun sabaha, ağarıp ışıdığında,
35. Ki o gerçekten en büyüklerden biridir.
36. İnsan için bir uyarıcıdır.
37. Sizden, öne geçmek yahut arkaya kalmak/erken davranmak yahut gecikmek isteyen için.
38. Her benlik öz kazancının bir karşılığıdır.
39. Uğur ve bereket yârânı müstesna.
40. Bahçelerdedirler. Birbirlerine soruyorlar,
41. Suçlular hakkında:
42. "Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?"
43. Cevap verdiler: "Namaz kılıp dua edenlerden değildik."
44. "Yoksulu yedirip doyurmuyorduk."
45. “Boş lakırdılara dalanlarla dalar giderdik."
46. "Din gününü yalanlıyorduk."
47. "Nihayet, tartışılmaz ve karşı çıkılmaz bilgi önümüze dikildi."
48. Artık yarar sağlamaz onlara şefaatçilerin şefaati.
49. Ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar?
50. Sağa sola kaçışan yaban eşekleri gibidirler,
51. Arslandan ürkmüşlerdir.
52. İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.
53. Hayır, öyle şey olmaz! Doğrusu şu ki, âhiretten korkmuyorlar.
54. Hayır, iş, sandıkları gibi değil! O bir öğüt verici/bir düşündürücüdür.
55. Dileyen düşünür onu, öğüt alır.
56. Ve onlar, Allah'ın dilediği dışında, öğüt alamazlar. Sakındırmaya ve affetmeye ehil olan O'dur.05/(01)FÂTİHA said:

http://www.kuranmeali.org/1/fatiha_suresi/1.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

1. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
2. Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
3. Rahman'dır, Rahîm'dir O.
4. Din gününün Mâlik'i, sultanıdır O...
5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Dosdoğru giden yola ilet bizi
7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna..

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
Eline sağlık kardeşim gerçek islam yolunu bulmakta senin açtığın konular nurumuz olacaktır. Bütün faziletimle kalp gözünü gönülden destekliyorum. SAV

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
güncelde süre diye okudum okudum bir anlam veremedim.
meraktan girdim bambaşka birşey çıktı

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
Şimdi okuyunca bence insanlar hiç anlamamış Kuran'ı. Alak'ta ki ilk emir oku mu, çağır mı? Hep oku diye bahsedilir ama çağır ise durum çok değişir.

Bir kere ne çağrılır, kimi çağırır? Beşinci maddde de insanlara bilmediklerini diyor. İnsanın bilmediği ne, gizli ilimler mi?

Beyler burada bence hepinizin istediği çok ciddi şeyler var.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
http://store.donanimhaber.com/62/02/95/620295EBD7704CF730C30CF736493C8B.gif http://store.donanimhaber.com/62/02/95/620295EBD7704CF730C30CF736493C8B.gif http://store.donanimhaber.com/62/02/95/620295EBD7704CF730C30CF736493C8B.gif http://store.donanimhaber.com/62/02/95/620295EBD7704CF730C30CF736493C8B.gif http://store.donanimhaber.com/62/02/95/620295EBD7704CF730C30CF736493C8B.gif http://store.donanimhaber.com/62/02/95/620295EBD7704CF730C30CF736493C8B.gif
http://store.donanimhaber.com/e3/42/d9/E342D996D6F15DF3571D95E29B77F4C7.gif
http://store.donanimhaber.com/e3/42/d9/E342D996D6F15DF3571D95E29B77F4C7.gif
http://store.donanimhaber.com/e3/42/d9/E342D996D6F15DF3571D95E29B77F4C7.gif
http://store.donanimhaber.com/e3/42/d9/E342D996D6F15DF3571D95E29B77F4C7.gif
http://store.donanimhaber.com/e3/42/d9/E342D996D6F15DF3571D95E29B77F4C7.gif
http://store.donanimhaber.com/e3/42/d9/E342D996D6F15DF3571D95E29B77F4C7.gif

http://www.atesnet19.com/FileUpload/ks36002/File/178.gif http://www.atesnet19.com/FileUpload/ks36002/File/178.gif http://www.atesnet19.com/FileUpload/ks36002/File/178.gif

http://s1308.hizliresim.com/1d/w/rzu9f.gif
http://o1308.hizliresim.com/1d/w/rzugz.gif
http://t1308.hizliresim.com/1d/w/rzukr.gif


http://img23.dreamies.de/img/192/b/ip2s05hg0v2.gifhttp://i42.tinypic.com/ohk57p.gif

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

ALLAH(C.C.) razı olsun kardeşim.Emeğine sağlık.
Selam ve dua ile.

http://i.imgur.com/5L1yTl1.jpg

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
şu iniş sırasına göre derlenmeme olayını senden ogrenmıstım ben, ona gore okıcam bu sefer

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
İniş sırasını kim takip ediyor?

İniş tarihine göre sırala seçeneği var mı e-book versiyonunda?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
Drall said:

http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#78:31

Benim şahsi favorim nebe 33 mesela


diyanetin çevirisi ama oradaki meme bahçe ve bağlardaki taze meyveler

(31-34) Dogrusu, Allah'a karsi gelmekten sakinanlara kurtulus, bahceler, baglar, yasitlar ve dolu kadehler vardir.

kapsam olarak bakarsan yiyeceklerden bahsedilirlen araya huriler girmiş birden

huriler içinde google mehmet okuyan doğrusunu öğrenin
--

@op
aslında surelerin değil ayetlerin iniş sırası önemli
her sure tek seferde inmiyor.

bir de insan faktörü olunca rivayetler sarıyor dört bir yanı
iniş sırası için de farklı ihtimaller var

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
@drall

abi alakası yok ayette geçen eş kelimesinin cinsiyet anlamı yok. cennet tasvir ediliyor, meali yazanında aklı silkinde olduğu için nasıl fanteziler kuruyorsa artık salladıkça sallamış.

ayette geçen 'kevaib' kavramı denk, uygun, eşit anlamına gelen ve cinsiyet belirtmeyen eş anlamındadır. yani iki cinsi de kapsar ona açıklık getirmek gerekli.

ayrıca 31-34 şöyle çevirsek kimsenin gramer ve edebiyat açısından itiraz edeceğini düşünmüyorum.

'Ne var ki Allah bilinciyle hareket edenleri tarifsiz bir mutluluk yurdu bekliyor, içinden su çıkan göz bebeği bağlar bahçeler, dahası dengi dengine göz alıcı eşler, ve dolup taşan kadehler..'

burada çoğu tefsirci eş kavramına bir cinsiyet yükleme yoluna gitmiş, dil bilgisi olarak baktığınızda herhangi dişil anlam ya da kız kelimesi geçmior arapçasında.

mesele erkek eksenli bakış açısı olduğu için eş kavramını görünce direk tribe girio 'karı karı ohh wai'

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum eklemek için lütfen giriş yapın

Giriş yaptıktan sonra yorum ekleyebilirsinizHemen giriş yap

×
×
  • Yeni Oluştur...