Jump to content
Apache

Nihal Atsız

Öne çıkan mesajlar

§ 19 Mar 2007, 03:09
'Din Arap'ın,savaş Türk'ün olsun.' gibi sözlerle öne çıkmış kafatasçı,ırkçı ve türkçüdür.Çok ilginç fikirleri var bir kaçı şöyle,

bence türk gençliğinin kahraman yetiştirmek için maarifte bazı değişiklik yapmak lazımdır. fikrimce bunların ana çizgileri şunlardır:

1- ilkokullardan başlayarak yüksek tahsil müstesna olmak üzere bütün okullardan muhtelif tedrisatı kaldırmalıyız küçük sınıflarda kız ekseriyeti arasında kalan bazı erkek çocukların erkeklik ruhlarını kaybettikleri ve kısmen avareleştikleri muhakkaktır.

2- ilkokulların programları bizim talebelik zamanımızda olduğu gibi olgunlaştırılmalı, ikinci sınıfta başlayarak her yıl biraz daha mufassal olmak üzere türk tarihi ve grameri gösterilmelidir.

3- ilkokul talebesine verilen sınırsız hürriyet derhal kaldırılacak çocuk sıkı bir disiplin muhiti içine alınmalı ve hayatta disiplin denilen bir şeyin varolduğunu daha pek küçükken idrak etmelidir.

4- ceza bütün şiddetiyle okullara girmeli ve kötü aile muhitlerinde yetişen veya şahsen fenalığa istidatı olan çocuklar yaptıkları hareketlerin mukabelesiz kalmadığını görmeli ve iyi çocukların da bozulmasının önüne geçilmelidir.

5- iyilerin ahlakını bozacak kabiliyette olanlar derhal okullardan çıkartılmalı ve bir kişi kazanmak için 40 kişinin önünden fena örnek bulunmasının önüne geçilmelidir.

6- bütün oyunlar, ders kitapları, vazifeler, kahramanlar, türkçülük, fedakarlık aşılayacak şekilde olmalıdır.

7- kadın öğretmenler erkek talebeye ders vermemelidir. bütün öğretmenler sade kılıkları ile talebeye örnek olmalıdır. boyalı veya bob-stil hocalar derhal meslekten uzaklaştırılmalıdır.

8- ortaokullarda askerlik dersi nazari ve ameli olarak çoğaltılmalı ve ciddi tutulmalıdır. talebe askeri kanunlara ve cezalara tabi olmalı ve mektep üniformasını giymeğe mecbur edilmelidir. ortaokullara girerken kendisinden ortaokul usullerine tabi olacağına dair imza alınarak söz ve mesuliyet ne demek olduğu kendisine anlatmalı ve nizamata aykırı gidenler tahsilden men edilmelidir.

9- gramer, türk tarihi, türk coğrafyası, yurt bilgisi dersleri ortaokulun her üç sınıfına biraz daha genişletilmek üzere gösterilmelidir. tekrar edilen derslerin ne kadar iyi öğrenildiği malumdur.

10- ortaokulda milli sporlar başlamalı, kılıç, güreş, cirit gibi ananevi sporlar, yüzücülük, kürekçilik vesaire gibi savaşa yardımcı sporlar birinci mevkii tutulmalıdır.

11- askerlik dersler ile sporlar en mühim dersler haline gelip her birinden ayrı not verme usulü konulmalı, gösteriş izciliği, caka resmi geçitleri kaldırarak yerine hakiki ve sert askerlik konulmalıdır.

12- ortaokullarda hiçbir faydası görülmeyen, boşuna zaman, emek ve para harcamaktan başka bir şeye yaramayan ecnebi dili dersleri tamamen kaldırılarak bunun yerine askerlik ve spor dersleri konulmalıdır.

13- lisenin ilk sınıfından itibaren edebiyat ve fen kolları ayrılarak yalnız bir tarafa istidatı olan pek çok değerli talebemizin parlak istidatlarının körleşmesinin önüne geçilmelidir.

14- gramer ve yurt bilgisi dersleri bilhassa liselerde devam ederek talebenin kendi dilini ve memleketin kanunlarını kavraması temin edilmelidir. geçen yıl liselerde okutulan gramer derslerinden benim aldığım iyi netice gramerin muhakkak liselerde de okutulması lüzumunu bana ispat etti. böylelikle ilkokuldan itibaren gramer okumuş talebe liseyi bitirirken kendi diline tamamen hakim olacak ve artık memlekette ;kuyu sokak, nur apartmanı; diyecek edebiyat öğretmenleri ve dil mütehassısları kalmayacaktır. (burayi tam anlayamadim ben)

15- askerlik ve spor liselerde daha sıkı olarak devam etmeli ve talebeler silahla toplu bir halde talime, hakiki süngü ve kılıçlarla hakiki mübarezeler yapmağa alışmalıdır. zarar yok, aralarında tehlikeli yara olanlar bulunsun... bu yaralar sinemaların, baloların yaptığı tahribat kadar zararlı değil; talebeyi tehlikeli azımsamağa alıştırmak bakımından faydalıdır.

16- ortaokul ve liselerden en ufak ahlaki ve zaaf tartla ceza görmeli ve bu talebeler başka hiçbir okula alınmamalıdır.

17- talebenin başına daima otoriter, seciyeli ve türk öğretmenler getirilmelidir. bizim talebemiz hatta kız talebemiz, gayri türk öğretmenlere tahammül edememektedir.

18- okullar birer kışla haline gelmeli, hatta liselerin müdürleri yüksek rütbeli subaylardan olmalıdır.

19- okullar birbiri ile futbol gibi manasız ve voleybol gibi kadınca müsabakalar değil, askeri ve milli müsabakalar yapmalı. türk kılıcı, okçuluk gibi milli sporlarımız ihya olunarak liselere sokulmalıdır. bir stadyumda iki okulu temsil eden 22 gencin lastik top ardında koşması ile iki okulu temsil eden 200 gencin başlarında tulgalar, göğüslerinde zırhlar olduğu halde, hakiki kılıçlar veya süngüler çarpışmaları arasındaki farkı düşünür.

20- bütün okul kitapları mütehassız ve fedakar öğretenlere, milli ve askeri ruh gözönüne alınmak şartile yeniden yazdırılmalı ve öğretmenler bu işin şerefi ile kanarak maddi kazanç beklememelidir.

21- liselilerin fen kollarında laboratuvar çalışmaları arttırılmalı ve talebe yurt için yaratıcılık kabiliyeti daha bu sıralarda inkişaf ettirilmelidir.

22- askerlik ve spor derslerinde liyakat gösterenler için eski ananelerimizde olduğu gibi alplık ve batırlık unvanları, bilgide başarı gösterenler için bilgelik ve danışmanlık unvanları ihdas olunarak hakkaniyet dairesinde talebelere verilmeli, sıkı mücazat olduğu gibi büyük mükafaatlar da bulunmalıdır.

[ Mesaj 19 March 2007, Monday - 03:10 tarihinde, Apache tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 03:11
fikirleri ve makalelerinin devamı için http://www.nihalatsiz.com adresine girilebilir.

ancak uyarmalıyım ki çok hastalıklı ve takıntılı fikirleri bulunmaktadır.etkisinde kalacağını düşünüyorsanız hiç girmeyin.

[ Mesaj 19 March 2007, Monday - 03:12 tarihinde, Apache tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 03:11
said:
15- askerlik ve spor liselerde daha sıkı olarak devam etmeli ve talebeler silahla toplu bir halde talime, hakiki süngü ve kılıçlarla hakiki mübarezeler yapmağa alışmalıdır. zarar yok, aralarında tehlikeli yara olanlar bulunsun... bu yaralar sinemaların, baloların yaptığı tahribat kadar zararlı değil; talebeyi tehlikeli azımsamağa alıştırmak bakımından faydalıdır.

16- ortaokul ve liselerden en ufak ahlaki ve zaaf tartla ceza görmeli ve bu talebeler başka hiçbir okula alınmamalıdır.

17- talebenin başına daima otoriter, seciyeli ve türk öğretmenler getirilmelidir. bizim talebemiz hatta kız talebemiz, gayri türk öğretmenlere tahammül edememektedir.

18- okullar birer kışla haline gelmeli, hatta liselerin müdürleri yüksek rütbeli subaylardan olmalıdır.

19- okullar birbiri ile futbol gibi manasız ve voleybol gibi kadınca müsabakalar değil, askeri ve milli müsabakalar yapmalı. türk kılıcı, okçuluk gibi milli sporlarımız ihya olunarak liselere sokulmalıdır. bir stadyumda iki okulu temsil eden 22 gencin lastik top ardında koşması ile iki okulu temsil eden 200 gencin başlarında tulgalar, göğüslerinde zırhlar olduğu halde, hakiki kılıçlar veya süngüler çarpışmaları arasındaki farkı düşünür.


Şöyle bi göz atayım dedim de, buraları görünce bıraktım okumayı.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 04:28
tuttum ben bu fikirleri

su anki lise gencligine bunlari uygularsak 10 yila turan a ulasiriz valla
bugun uygulayin seneye kucuk polatlari salariz erminastandan girer moskovadan cikarlar

bilim,tip,hukuk ve yonetim?
birakhin yaa bunnari

universiteleride kapatalim hemen
hepsi askeri yuksekogretime cevirilsin

habire asker yetirstirip lort of di ringz deki gibin yunanlillara dalalim 300 olalim tey tey

[ Mesaj 19 March 2007, Monday - 04:29 tarihinde, Viktor tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 06:29
bknz : İmzam

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 06:45
Forumlardan ;


said:
Cerrahpaşa Tip Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı olarak 12 yas altı işitme problemi olan maddi durumu kötü hiç bir sağlık güvencesi olmayan fakir çocukların tüm tedavisini ve kullandıkları işitme cihazını ücretsiz karşılayacağız. Çevrenizde bu tür çocuklar varsa lütfen benim telefonumu verin.


Verilen Cevap


said:
değerli ırkdaşım ;

sözünü ettiğiniz çocuklar ; TÜRK IRKINA mensupmudur ?

eğer TÜRK değilde ; kürt veya diğer etnik azınlıklara mensup ise , bu konuda yardımcı olmam. Türkçü ırkdaşlarımında yardımcı olmamalarını dilerim.

kürt çocuklarına ne verilecek bir damla kanım vardır , ne de verecek bir kuruşum. bunlara çocuk diye acımamak lazımdır.. çünkü , hepsi ilerde istisnasız birer pkk yandaşı azılı terörist olacaktır....
nitekim terör olaylarının hepsinde kürtler , çocuklarını en ön safhaya koymuyorlar mı?
kürt'ün çocuk olması veya kadın olması , sakat veya yaşlı olması hiç fark etmez..
kürt kürttür. aralarında zerre kadar fark yoktur..

o nedenle kürtlere verecek bir damla kanımız ve bir kuruşumuz dahi yoktur.. tam tersine alacağımız var.


Arkasından gelenlerde hep birbirinin clonu denebilecek şekilde.
YAZIK

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 17:40
hastalıklı beyin budur

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 18:16
Kafatasçı diye de biliniyor kendileri.
O siteden sadece 3-4 tane güzel Türklük destanı indirilir başkada bişi yapılmaz.
1 sene önceki topiğe de aynı şeyleri yazmışım :)

[ Mesaj 19 March 2007, Monday - 18:30 tarihinde, Absolut tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 20:52
senin ne isin var boyle sitelerde Apache?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 21:26
19 numara beni öldürdü.

Yalnız dikkatinizi çekerim, beyefendinin bu önerisi şimdilerde sıkça uygulanıyor, tabii gayriresmi olarak. Çocuklarımıza birbirlerini doğrama dersi versek ne de mutlu olacaklar.

Hatta 4-5 ay önce yaşanan bir malum lise bıçaklaması olayını Flash TV 'Liselerde Bıçaklama Sezonu Açıldı' başlığıyla haber yapmıştı. Yetkililerine buradan selam ve saygılarımı iletiyorum...

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 21:33
Ona buna hain diyerek gerçekte ülkemize gr. hayrı dokunmayan tek hücreli canlı çeşidi..,Ayrıca halkı Sabahattin Ali gibi değerli bir yazara karşı kışkırttığını duymuştum ama tam emin değilim...

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 23:20
işin bir komik yönü ülkücü cepheyle tamamiyle bağlarını koparmış aşırı ırkçı bir tutum sergilemeleridir.hatta ümmet politikası güttükleri için ülkücülerden nefret bile etmekteler.tek olumlu yönleri laikliği aşırı şekilde benimsemeleri ve korumalarıdır.bunun sebebide gök tengriden geldiklerine allahın ve dinlerinin kandırmaca olduğuna inandıkları için.

rivayete göre nihal atsız mahallesindeki insanları evine çağırıp kafataslarını ölçerek yüzde kaç türk olduğunu incelermiş.tipindede ipnelik var haffiten.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 19 Mar 2007, 23:31
said:
SORU: Benim bir kürt arkadaşım var. Ona nasıl davranmalıyım?said:
-"PKK'lı kürtler haindir; diğer kürtler iyidir, kardeşimizdir" diye birşey yok. Kürt, kürttür... Aralarında ayırım yapmadan PKK'lı olanını da, olmayanını da bir tutmak gerekiyor... Ama Türk-islam sentezcileri yıllar boyunca "ermeni dölü Apo" sloganlarıyla afyonladılar milleti; kürtlere toz kondurmamak için öz be öz kürt olan Apo'yu ermeni yapıp çıkardılar. O zamanlar çok söyledik, "Yapmayın, etmeyin, varlığımıza göz diken kürtlere karşı Türk'ün millî savunma refleksini köreltmeyin, ileride başımıza bela olacak bunlar" dedik ama dinleyen olmadı... Ne de olsa sentezcilerin bir kısmı da kürt...

Hülasa, arkadaşınız olan kürt ile en kısa zamanda ilişkinizi kesmenizi tavsiye ederiz...


[ Mesaj 19 March 2007, Monday - 23:31 tarihinde, Apache tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 20 Mar 2007, 00:08
Uçmuş bunlar, aşırının da aşırısı..

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 02:35
bu gariban keşke önce türkçe konuşsaymış

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 07:57
günlerdir forumlarını inceliyorum.kara cahil ülkücü topluluktan ziyade hayli bilgi birikimi bulunan kafatasçı tipler yetişiyor.

ayrıca içlerinde doktorlar,avukatlar falanda var.ülkücü görüş harala-gürele ilerlerken bu nihal atsız mensubu aşırı ırkçıların ileride tehlike olabileceğini düşünüyorum.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 11:02
sabah sabah ayılttı bu yazı beni ya

başlarında tulgalar , göğüslerinden zırhlar kılıçlarla birbirine giren türk gençleri falan diyen bu amca galiba iddia ettiği kadar yakından tanımıyo kendi ırkını. türk gencinin eline öyle bi fırsat verilirse ya o kılıçla şaka yapayım derken birinin kıçına sokar yada bildiğin yarar bi adamı

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 18:03
kürt eğer kötü olsaydı kurtuluş savaşı vb. savaşlarda vatanı korumak için savaşmazlardı.. ne kadar saçma düşünüyor..

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 18:07
Ermeniler vs. de I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı yanında savaşmış.
İmzandaki "Gavurdan dost olmaz" kısmına ithafen.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 22:56
lol
ermeniler osmanlilarin yaninda savasmis birinci dunya savasinda

heralde biz bu adamalri orduda verdigimiz olmiyan yemekle zehirledikki bugun soykirim yaptiniz diye kuduruyorlar

once tarih ogrenin ondan sonra kapak yapmaya calisirsiniz

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 23:02
Alayından bahsetmiyoruz herhalde, ama çarpışanlar da oldu.

Yani dost olup olmamanın gavurlukla alakası yok.

[ Mesaj 21 March 2007, Wednesday - 23:03 tarihinde, Werewolf tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 21 Mar 2007, 23:13
Osmanlı Ermenilerini duymadın galiba hiç viktor ?

Hani bizimle savaşıp,ihanet etmeyenler,ama hem Rus Ermenileri tarafından hain diye hemde Türk çeteleri tarafından Ermenidir diye katledilen garibanlar.

Unutma Çanakkale'de,Kurtuluş Savaşı'nda bizimle savaşan Rumları,Lazları,Kürtleri...

Gavurdan dost olurda,gavurdan dost olmaz diyenlerden dost olmaz aslında

[ Mesaj 21 March 2007, Wednesday - 23:15 tarihinde, DarKRideR tarafından güncellenmiştir ]

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 22 Mar 2007, 00:21
sayisi kac bunlarin?
saysaniz 200-300 u gecmez
ama genelleme var orda ermenilerde bizle beraber savasti diye

ona bakilirsa bizle beraber savasan ingilizlerde var

ancak diyebilirmiyizki ingilzielr turklerin yaninda savasti diye?

gavurdan dost pekala olur
ama cahil kalinan nokta devletler arasinda hicbisekilde dosluk olmiyacagidir
develtlerin iliskisi cikar uzerine dayalidir

genelleme yapamazsiniz o yuzden
sadece bireysel yorum yapabilirsiniz

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 22 Mar 2007, 00:23
Genelleme falan yok, hepimiz haberdarız Ermeni çetecilerden.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 22 Mar 2007, 01:10
ki bu cetelere o donem ermenilerinin yuzde 80 i destek vermistir

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum yazmak için üye olun veya giriş yapın

Yorum yazmak için üye olmanız lazım

Üye ol

Kayıt olun ve aramıza katılın!

Yeni bir hesap oluştur

Giriş yap

Zaten üyemiz misin? O halde giriş yap

Hemen giriş yap

×
×
  • Yeni Oluştur...