Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Benim Oyum 2011


küheylan

Öne çıkan mesajlar

emek özgürlük demokrasi bloğu* o sadece bdp adayları yok.


* barış ve demokrasi partisi
* demokrasi ve özgürlük hareketi
* devrimci işçi partisi
* devrimci sosyalist işçi partisi
* emek partisi
* emekçi hareket partisi
* eşitlik ve demokrasi partisi
* ezilenlerin sosyalist platformu
* işçi cephesi
* işçilerin kardeşliği partisi
* işçilerin sosyalist partisi
* köz gazetesi
* sosyalist birlik hareketi
* sosyalist dayanışma platformu
* sosyalist demokrasi partisi
* sosyalist gelecek partisi hareketi
* sosyalist parti
* toplumsal özgürlük platformu
* türkiye gerçeği
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

akp

Hukuk

1 . Meclis yeni bir anayasa yapmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
2 . İdam cezası tekrar uygulamaya konmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
3 . Namus cinayetlerine verilen cezalar yeterlidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
4 . Bazı hafif suçlarda hapis cezası yerine kamu hizmeti görme cezası verilmelidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Ekonomi

5 . Devlet sıcak para girişini kontrol altında tutmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
6 . Ekonomik büyüme yaşam kalitemizden daha önemlidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
7 . Kanal İstanbul projesi Türkiye ekonomisi için olumludur.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
8 . Bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını kısmak yerine vergiler artırılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Çevre-Enerji-Ulaşım

9 . Türkiye’ye nükleer santral yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
10 . Duble yollar demir yollarından daha önceliklidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
11 . Toplu taşımacılık özel araç sahiplerine ek vergiler konarak özendirilmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
12 . 2B (orman) yasası çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
13 . Derelerin ve SİT alanlarının üzerine HES (Hidroelektrik Santralı) yapılması doğaya zararlıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Toplum

14 . Farklı etnik grupların bir arada yaşaması olumlu bir şeydir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
15 . Azınlıkların kollektif hakları (anadil, ibadet) korunmalıdır.
Partinin yaniti :Kararsızım
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
16 . Eşcinseller toplumdan dışlanmamalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
17 . Politikacılar karar alırken dini inançlarına ve hassasiyetlere göre hareket etmelidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
18 . Kürtaj yasal bir haktır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum

Eğitim

19 . Kesintisiz, zorunlu eğitim 11 yıla çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
20 . Üniversite harçları kalkmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
21 . Herkes kendi anadilinde eğitim alabilmelidir.
Partinin yaniti :Kararsızım
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
22 . Gönüllü kuruluşlar, cemaatler kendi okullarını kurabilmelidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Sağlık

23 . Doktorlar performans sistemine göre çalışmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Güvenlik-Savunma

24 . Türkiye askeri harcamalar için daha fazla bütçe ayırmalıdır.
Partinin yaniti :Kararsızım
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
25 . Kürt meselesinin çözümünde sadece askeri yöntemler kullanılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
26 . Bedelli askerlik için yasal değişiklikler hemen yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Dış Politika

27 . Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
28 . Türkiye dış politikada en çok Rusya ve Türki cumhuriyetlerle ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
29 . Türkiye dış politikada en çok ABD ile ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
30 . İsrail’le iyi ilişkiler kurmak Türkiye’nin çıkarınadır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
chp

Hukuk

1 . Meclis yeni bir anayasa yapmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
2 . İdam cezası tekrar uygulamaya konmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
3 . Namus cinayetlerine verilen cezalar yeterlidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
4 . Bazı hafif suçlarda hapis cezası yerine kamu hizmeti görme cezası verilmelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Ekonomi

5 . Devlet sıcak para girişini kontrol altında tutmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
6 . Ekonomik büyüme yaşam kalitemizden daha önemlidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
7 . Kanal İstanbul projesi Türkiye ekonomisi için olumludur.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
8 . Bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını kısmak yerine vergiler artırılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Çevre-Enerji-Ulaşım

9 . Türkiye’ye nükleer santral yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
10 . Duble yollar demir yollarından daha önceliklidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
11 . Toplu taşımacılık özel araç sahiplerine ek vergiler konarak özendirilmelidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
12 . 2B (orman) yasası çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
13 . Derelerin ve SİT alanlarının üzerine HES (Hidroelektrik Santralı) yapılması doğaya zararlıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Toplum

14 . Farklı etnik grupların bir arada yaşaması olumlu bir şeydir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
15 . Azınlıkların kollektif hakları (anadil, ibadet) korunmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
16 . Eşcinseller toplumdan dışlanmamalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
17 . Politikacılar karar alırken dini inançlarına ve hassasiyetlere göre hareket etmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
18 . Kürtaj yasal bir haktır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum

Eğitim

19 . Kesintisiz, zorunlu eğitim 11 yıla çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
20 . Üniversite harçları kalkmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
21 . Herkes kendi anadilinde eğitim alabilmelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
22 . Gönüllü kuruluşlar, cemaatler kendi okullarını kurabilmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Sağlık

23 . Doktorlar performans sistemine göre çalışmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Güvenlik-Savunma

24 . Türkiye askeri harcamalar için daha fazla bütçe ayırmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
25 . Kürt meselesinin çözümünde sadece askeri yöntemler kullanılmalıdır.
Partinin yaniti :Kararsızım
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
26 . Bedelli askerlik için yasal değişiklikler hemen yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Dış Politika

27 . Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
28 . Türkiye dış politikada en çok Rusya ve Türki cumhuriyetlerle ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
29 . Türkiye dış politikada en çok ABD ile ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
30 . İsrail’le iyi ilişkiler kurmak Türkiye’nin çıkarınadır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
mhp

Hukuk

1 . Meclis yeni bir anayasa yapmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
2 . İdam cezası tekrar uygulamaya konmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
3 . Namus cinayetlerine verilen cezalar yeterlidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
4 . Bazı hafif suçlarda hapis cezası yerine kamu hizmeti görme cezası verilmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Ekonomi

5 . Devlet sıcak para girişini kontrol altında tutmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
6 . Ekonomik büyüme yaşam kalitemizden daha önemlidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
7 . Kanal İstanbul projesi Türkiye ekonomisi için olumludur.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
8 . Bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını kısmak yerine vergiler artırılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Çevre-Enerji-Ulaşım

9 . Türkiye’ye nükleer santral yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
10 . Duble yollar demir yollarından daha önceliklidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
11 . Toplu taşımacılık özel araç sahiplerine ek vergiler konarak özendirilmelidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
12 . 2B (orman) yasası çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
13 . Derelerin ve SİT alanlarının üzerine HES (Hidroelektrik Santralı) yapılması doğaya zararlıdır.
Partinin yaniti :Kararsızım
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Toplum

14 . Farklı etnik grupların bir arada yaşaması olumlu bir şeydir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
15 . Azınlıkların kollektif hakları (anadil, ibadet) korunmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
16 . Eşcinseller toplumdan dışlanmamalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
17 . Politikacılar karar alırken dini inançlarına ve hassasiyetlere göre hareket etmelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
18 . Kürtaj yasal bir haktır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum

Eğitim

19 . Kesintisiz, zorunlu eğitim 11 yıla çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
20 . Üniversite harçları kalkmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
21 . Herkes kendi anadilinde eğitim alabilmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
22 . Gönüllü kuruluşlar, cemaatler kendi okullarını kurabilmelidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Sağlık

23 . Doktorlar performans sistemine göre çalışmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Güvenlik-Savunma

24 . Türkiye askeri harcamalar için daha fazla bütçe ayırmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
25 . Kürt meselesinin çözümünde sadece askeri yöntemler kullanılmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
26 . Bedelli askerlik için yasal değişiklikler hemen yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Dış Politika

27 . Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
28 . Türkiye dış politikada en çok Rusya ve Türki cumhuriyetlerle ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
29 . Türkiye dış politikada en çok ABD ile ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
30 . İsrail’le iyi ilişkiler kurmak Türkiye’nin çıkarınadır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
özgürlük ve demokrasi

Hukuk

1 . Meclis yeni bir anayasa yapmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
2 . İdam cezası tekrar uygulamaya konmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
3 . Namus cinayetlerine verilen cezalar yeterlidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
4 . Bazı hafif suçlarda hapis cezası yerine kamu hizmeti görme cezası verilmelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Ekonomi

5 . Devlet sıcak para girişini kontrol altında tutmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Kararsızım
6 . Ekonomik büyüme yaşam kalitemizden daha önemlidir.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
7 . Kanal İstanbul projesi Türkiye ekonomisi için olumludur.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
8 . Bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını kısmak yerine vergiler artırılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Çevre-Enerji-Ulaşım

9 . Türkiye’ye nükleer santral yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
10 . Duble yollar demir yollarından daha önceliklidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum
11 . Toplu taşımacılık özel araç sahiplerine ek vergiler konarak özendirilmelidir.
Partinin yaniti :Katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
12 . 2B (orman) yasası çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
13 . Derelerin ve SİT alanlarının üzerine HES (Hidroelektrik Santralı) yapılması doğaya zararlıdır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum

Toplum

14 . Farklı etnik grupların bir arada yaşaması olumlu bir şeydir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
15 . Azınlıkların kollektif hakları (anadil, ibadet) korunmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
16 . Eşcinseller toplumdan dışlanmamalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
17 . Politikacılar karar alırken dini inançlarına ve hassasiyetlere göre hareket etmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
18 . Kürtaj yasal bir haktır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılmıyorum

Eğitim

19 . Kesintisiz, zorunlu eğitim 11 yıla çıkarılmalıdır.
Partinin yaniti :Kararsızım
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum
20 . Üniversite harçları kalkmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
21 . Herkes kendi anadilinde eğitim alabilmelidir.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
22 . Gönüllü kuruluşlar, cemaatler kendi okullarını kurabilmelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Sağlık

23 . Doktorlar performans sistemine göre çalışmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum

Güvenlik-Savunma

24 . Türkiye askeri harcamalar için daha fazla bütçe ayırmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
25 . Kürt meselesinin çözümünde sadece askeri yöntemler kullanılmalıdır.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
26 . Bedelli askerlik için yasal değişiklikler hemen yapılmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum

Dış Politika

27 . Türkiye Avrupa Birliği’ne tam üye olmalıdır.
Partinin yaniti :Tamamen katılıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
28 . Türkiye dış politikada en çok Rusya ve Türki cumhuriyetlerle ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Tamamen katılıyorum
29 . Türkiye dış politikada en çok ABD ile ilişkilerine önem vermelidir.
Partinin yaniti :Hiç katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Hiç katılmıyorum
30 . İsrail’le iyi ilişkiler kurmak Türkiye’nin çıkarınadır.
Partinin yaniti :Katılmıyorum
Sizin Yanitiniz :Katılıyorum


Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...