Jump to content
Anhora

Ev sahibi ve Digitürk Sorunu

Öne çıkan mesajlar

§ 12 Eyl 2014, 12:53
Arkadaşlar,

Eve digitürk bağlatmak istiyorum. Ev sahibi olacak adam çatıya ya da evin herhangi bir yerine çanak takamazsın diyor. Benim kiracı olarak çanak takmak yasal hakkım değil mi? Bu konuyu polise götürmeyi düşünüyorum. Sizce polis bu sorunu çözebilir mi?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:55
Öyle saçmalık mı olur? Takarsın, çıkarken de istemiyorsa söker götürürsün.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:56
Zaten hazirana kadar kullanıcam hazirandan sonra söküp götürücem hocam. Adam gıcıklık yapıyor. İş itibar meselesine döndü. Bizi istediği gibi kullanıyor sesimiz de çıkmıyor. Öğrenci olduğumuzdan.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:56
çatıya takılı vardır belki merkezi
yoksa bile taktır bi tane
ağzına vurursun öyle ev sahibinin ya

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:57
eğer bina yönetimi izin vermiyorsa takamıyorsun ama ev sahibi öyle bir şey diyemez

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:57
puahaha son cümleyi okumamışım
çözer çözer polis çağır digiturk servisini korumaya gelsin çevik

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:57
Bizi iyice sessiz gördü kafasına göre işler çeviriyor. Evin çevresinde tadilat yapıyor. Sabahın 9unda işçisi penceremin önünde tahta çakıyor. Vallahi bıktım ya.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 12:58
Esnaf said:

eğer bina yönetimi izin vermiyorsa takamıyorsun ama ev sahibi öyle bir şey diyemez


Bina yönetimi diye bir şey yok hocam. Villayı 4'e bölmüşler öğrenciler kalıyor.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:00
hafta arası 09.00'dan 19.00'a kadar galiba tadilat yapabilir bişey diyemezsin malesef,

çanak taktırırsın ayrıca

polis çağırıp saçmalama

çanağı söktüğünde adamın evine zarar vermiş olmayacaksan da bir şey olmaz

ayrıca apt da niye digiturk yok genel bir tane çanak --> because its a villa thats why

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:00
Esnaf said:

eğer bina yönetimi izin vermiyorsa takamıyorsun ama ev sahibi öyle bir şey diyemez


Budur. Karar almış deftere yazmışsa bina yönrtimi takamazsın. Aksi takdirde balkonuna takdır ev sahibi taciz ederse polis çağır mesken dokunulmazlığına tecavüzden tutanak tuttur. KARIŞAMAZ evin içine ev sahibi.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:01
villa dio çocuk aşsdaslşdask

durum kötü gibi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:01
Normal uydu var. Ben uydu kullanmıyorum. Digitürk bağlatmak istiyorum. Ama adam zorluk çıkartıyor. Herhangi bir yere zarar vermeyi düşünmüyorum.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:02
sostizm said:

Esnaf said:

eğer bina yönetimi izin vermiyorsa takamıyorsun ama ev sahibi öyle bir şey diyemez


Budur. Karar almış deftere yazmışsa bina yönrtimi takamazsın. Aksi takdirde balkonuna takdır ev sahibi taciz ederse polis çağır mesken dokunulmazlığına tecavüzden tutanak tuttur. KARIŞAMAZ evin içine ev sahibi.


Pencerede demir var. Balkon yok malesef. 1. katta kalıyorum. Ya çatıya ya pencere demirine taktırıcam.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:05
Dalga geçen arkadaşlar siz aynı duruma düşseydiniz eliniz kolunuz bağlı olsaydı ne yapardınız acaba?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:05
Şu mahkeme kararını oku bi. Kat mülkiyetine fln tabii misiniz onu tam bilmiyorum tabii

Ortak Alana Çanak Anten Takılması

İsterseniz önce kendilerine şu aşağıdaki yargıtay kararını bir okutun, ısrarcı olurlarsa dava açmanız ve kazanmanız durumunda tüm binanın dava masraflarına katılmak zorunda kalacağını bildirin. Belki faydası olur.
T.C. Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi


Esas No: 2005/3990 Karar No: 2005/5189 Tarihi: 17.05.2005


• Ortak Yerlerden Faydalanma Koşulları

• Çatıya Uydu Anten Tesisi

ÖZET:

Dava kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir.
Kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin anayapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir.

Olayda, çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir.
Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu anten yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olması karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekir.
(634 s. Kn. m. 16, 19)


TAM METİN:

Davacı ile davalılar arasındaki kat malikleri kurulu kararı iptali ve bu karara dayanılarak sökülen çanak antenin eski hale getirilmesi davasına dair Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 13.05.2004 günlü ve 2003/560 – 2004/609 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 03.02.2005 günlü ve 2004/8937 – 2005/379 sayılı ilama karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI
Dava 04.06.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle bilirkişi raporu içeriği ile yerel mahkemenin kabulüne göre; iptali istenilen ve 04.06.2002 günlü olağanüstü toplantıda alınan kat malikleri kurulu kararının Kat Mülkiyeti Yasasının 29. maddesinin 2. fırkasında öngörülen koşullara uygun alınmadığı, bu bağlamda toplantının yeri, zamanı ve gündeminin toplantıdan en geç onbeş gün içinde tüm kat maliklerine (davacı kat malikine) yöntemince bildirilmediği, ayrıca yasanın 30. ve izleyen maddelerinde belirtilen karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşılmakla bu kararın iptali gerekmektedir.

Öte yandan, kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin anayapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir. Sözü edilen koşulların tümünün gerçekleşmiş olması koşulu ile bir kat maliki öteki kat maliklerinin rızası olmaksızın bu tesisi kurabilir.


Somut olayda davacı kat malikinin kat malikleri kurulunun 07.02.1999 günlü kararına dayanılarak ortak çatıya kurmuş olduğu ve 04.06.2002 günlü kararla kaldırıldığı anlaşılan çanak antenin yukarıda açıklanan koşullara uygun olduğu bilirkişinin yerinde yaptığı inceleme sonunda anlaşılmış ve bu olgu mahkemece de kabul edilmiştir. Gerek davacının anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Açıklanan nedenlerle davacı tarafın yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 03.02.2005 gün ve 2004/8987-2005/379 sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine, 17.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:06
Polise götürme fikrin çok sağlam saçma kardeşim kusura bakma ama

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:09
Aklıma başka bir şey gelmiyor. Pedere söylesem konu kapanacak. Benim de Arsa Payım var sonuçta.

Bu arada ev sahibi kiracıların izni olmadan kiracıların kullandığı bahçeye depo yaptırabilir mi?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:10
Evi kiralarken bahçeli diye kiraladıysa ve o alanı şimdi toptan yok ediyorsa yapamaması lazım. Ama o kadar derin hukuk bilgim yok.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:12
Benim de mantığım bu. Bahçeli kiraladık evi. Ama ev sahibi kafasına eseni yapıyor burada. Elektriği üstümüze aldırdık daskı da bize ödetti. Biz bir şey yaptırmaya kalktığımızda hemen ayağa kalkıyor. Pazartesi digitürk teknik servisi gelecek nereye kuracak bu çanağı? Kafama göre pencere demirine taktırsam, bu adam da gelip sökse dava mı açmam gerekiyor?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:12
digitürk ü maçlar için falan mı alacaksın? eğer maç için falansa iyi bir pc ve internetiniz varsa digiturk play alın bence

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:13
apartman yönetimi de anca ortak çanak takma kararı alıp katlara astırmayabilir görüntü kirliliği olmasın diye. çatıya ortak olarak her alteratiften koyarlar ama böyle karar varsa. hem çatıya koymayız hem de sana taktırmayız diyemez.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:14
TV'de bir şey yok diye TV izlemiyorum. Digitürk kampanyası gördüm 5,99 sonra 23,99 2. yıl 29,99 TL diye. İnternetten film izleyince malum kota düşüyor. Ben de filmi digitürkten izliyeyim de hızım düşmesin interneti de kaliteli kullanayım diye düşündüm. Ama böyle kıl tüğ ile uğraşıyoruz işte.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 12 Eyl 2014, 13:14
Anhora said:

Benim de mantığım bu. Bahçeli kiraladık evi. Ama ev sahibi kafasına eseni yapıyor burada. Elektriği üstümüze aldırdık daskı da bize ödetti. Biz bir şey yaptırmaya kalktığımızda hemen ayağa kalkıyor. Pazartesi digitürk teknik servisi gelecek nereye kuracak bu çanağı? Kafama göre pencere demirine taktırsam, bu adam da gelip sökse dava mı açmam gerekiyor?


dask ı niye siz ödüyorsunuz ki? ödemeyecektiniz baştan.

evet kurdurduğun yeri fotoğrafla, digitürk belgen de olacak. kira sözleşmen de var.

git adama de, bunu buradan sökersen dava açarım diye.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum yazmak için üye olun veya giriş yapın

Yorum yazmak için üye olmanız lazım

Üye ol

Kayıt olun ve aramıza katılın!

Yeni bir hesap oluştur

Giriş yap

Zaten üyemiz misin? O halde giriş yap

Hemen giriş yap

Yasal Duyuru

5651 sayılı kanun kapsamında, Paticik.com, işbu sayfadaki mesajların ve içeriğin Yer Sağlayıcısıdır. Yayınlanan içeriklerden doğabilecek her türlü sorumluluk içeriği üreten kullanıcıya aittir. Şikayet ve talepleriniz için buraya tıklayıp bize ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak [email protected] e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

×
×
  • Yeni Oluştur...