Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

Taming Staff Fix


LeBaaL

Öne çıkan mesajlar

Saygıdeğer Paticik Uyeleri Ahanda Taming Fix

Bronxin scp dir ben sadece fixini yaptım......

[ITEMDEF i_staff_taming] // ahanda fixledim oni
ID=i_staff_gnarled
NAME=taming staff
TYPE=t_weapon_mace_staff
VALUE=254
TWOHANDS=Y
LAYER=2
WEIGHT=10
DAM=5,10

On=@Create
color 2001
more2 0
timer -1
hitpoints 5

On=@DClick
if ( != )
src.sysmessage @38 Bunu kullanabilmeniz icin uzerinizde olmali.
elseif (&statf_hidden) || (&statf_invisible)
src.sysmessage @38 Gizlenmis durumdayken bunu kullanamazsiniz.
elseif ( == a_townZoo)
src.sysmessage @38 Bu bolgede taming yasaktir.
elseif ( == -1)
target @85 Hangi hayvani ehlilestirmek istiyorsunuz?
endif
return 1

On=@UnEquip
more2 0
timer -1
link -1

On=@Timer
CONT.CHECKS
IF !()
CONT.SYSMESSAGE @38 Hayvan gorus alaninizdan cikti.
ELIF ( != brain_animal)
CONT.SYSMESSAGE @38 Bu Hayvani tame edemezsiniz.
ELIF !()
CONT.SYSMESSAGE @38 Bu Hayvani tame edemezsiniz.
ELIF (> < )
CONT.SYSMESSAGE @38 Bu hayvani tame edebilmek icin taming skilline ihtiyaciniz var!
ELIF ( & (statf_dead|statf_freeze|statf_invisible|statf_sleeping|statf_polymorph|statf_stone|statf_hidden))
CONT.SYSMESSAGE @38 Su anki durumunuzda bu hayvani tame edemezsiniz.
ELIF ()
CONT.SYSMESSAGE @38 Bu hayvan zaten tame edilmis.
ELIF ()
CONT.SYSMESSAGE @38 Bu hayvan sinirli.
ELIF ( > 5)
CONT.SYSMESSAGE @38 Hayvana yeterince yakin degilsiniz.
// Added
LINK.TAG.LASTTAMER=0
ELIF (==)
CONT.SYSMESSAGE @38 Bu hayvani en son tame eden zaten sizsiniz.
// End
ELSE
if ( < 6)
dorand 10
cont.taming_say Gel , gel..
cont.taming_say Sana zarar vermeyecegim ..
cont.taming_say Sakin ol, .
cont.taming_say Her zaman senin gibi bir sahibi olmak istemistim..
cont.taming_say Cok tatlisin, .
cont.taming_say Gel bir tanem, gel canim..
cont.taming_say Seni incitmeyecegim, .
cont.taming_say Arkadasin olmak istiyorum.
cont.taming_say Gel , .
cont.taming_say Gel , gel .
enddo
dorand 2
cont.anim 17
cont.anim 19
enddo
timer 2
more2 ( + 1)
return 1
endif
more2 0

if !( == 1)
cont.sysmessage @38 Bunu ehlilestiremezsiniz.
return 1
endif

if (rand(100) < 75)
if ()
link.memoryfindtype.memory_ispawned.remove
endif
link.karma -50
link.memorydel
link.newitem i_memory
link.act.attr 04
link.act.more1 04
link.act.more2
link.act.morep
link.act.color memory_ipet
link.act.timer -1
link.act.link
link.act.cont
link.flags &statf_pet
cont.sysmessage @87 sizi sahibi olarak kabul etti.
if ((> == 0) && ( < 700.0))
if ( < 30.0)
if (rand(3) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
elseif ( < 50.0)
if (rand(6) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
elseif ( < 75.0)
if (rand(12) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
elseif ( < 100.0)
if (rand(24) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
endif
endif

if ((> == 0) && ( < 700.0))
if ( < 30.0)
if (rand(2) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
elseif ( < 50.0)
if (rand(4) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
elseif ( < 75.0)
if (rand(8) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
elseif ( < 100.0)
if (rand(16) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
endif
endif

link.tag.tamer
link -1
else
cont.sysmessage @38 Hayvani ehlillestirmeyi basaramadiniz.
link -1
endif
return 1

On=@TargOn_Char
if !( == a_townZoo)
if (( == 1) && ( != c_pv))
if !()
src.sysmessage @38 Hayvana ulasamiyorsunuz.
elseif ( > 3)
src.sysmessage @38 Hayvana yeterince yakin degilsiniz.
elseif ()
if ( == )
src.sysmessage @38 zaten size ait.
src.targ.flags &statf_pet
else
src.sysmessage @38 bir baskasina ait.
endif
elseif ()
src.sysmessage @38 Hayvan su an musait degil.
elseif (
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

bu benim kendi yazdigim scp isteyen kullanabilir

[spo1=s]
[ITEMDEF i_staming]
NAME=taming staff
ID=i_staff_gnarled
TYPE=T_WEAPON_MACE_STAFF
FLIP=1
DAM=2,4
SKILL=Macefighting
REQSTR=10
TWOHANDS=Y
WEIGHT=1
VALUE=500

On=@Create
COLOR=0900
ATTR=04
HITPOINTS=50

On=@Equip
Src.Events +e_staming

On=@Unequip
Src.Events -e_staming

On=@Dclick
If ()
Src.Sysmesaj Su an tame yapmaktasiniz.
Return 1
Elseif (&statf_dead)
Src.Syshata Oluyken tame yapmazsiniz.
Return 1
Elseif (&statf_hidden) || (&statf_invisible) || (&statf_sleeping)
Src.Syshata Hide iken tame yapamazsiniz.
Return 1
Elseif (&statf_freeze) || (&statf_stone) || (&statf_polymorph)
Src.Syshata Bu durumda tame yapamazsiniz.
Return 1
Else
Target
Src.Sysmesaj Hangi hayvani evcillestireceksiniz ?
Src.Events +e_staming
Equip
Return 1
Endif

On=@Targon_Item
Return 1

On=@Targon_Ground
Return 1

On=@Targon_Char
If !( = 1)
Src.Syshata Bu tame edilemez.
Return 1
Elseif ( == )
Src.Syshata Bu hayvani en son tame eden sizsiniz.
Return 1
Elseif ()
Src.Syshata Bu hayvan tame edilmis.
Return 1
Elseif (Src.Targ.Memoryfindtype.memory_fight>)
Src.Syshata Bu hayvan cok sinirlenmis.
Return 1
Elseif ( > )
Src.Syshata Bu hayvani tame etmek icin A.Taming skilli gerekiyor.
Return 1
Elseif ( > )
Src.Syshata Bu hayvani tame etmek icin A.Lore skilli gerekiyor.
Return 1
Elseif ( > 3)
Src.Syshata Hayvana ulasamiyorsunuz.
Return 1
Elseif !()
Src.Syshata Hayvani goremiyorsunuz.
Return 1
Elseif (&statf_stone)
Src.Syshata Stone hayvanlari tame edemezsiniz.
Return 1
Elseif (&statf_conjured)
Src.Syshata Summon hayvanlari tame edemezsiniz.
Return 1
Else
Src.Targ.Speechcolor 90
Src.Targ.Sayua 90,6,0,0 *Hayvani tame etmeye basladiniz*
Src.Newitem i_stamingdelay
Src.Act.Link
Src.Act.Equip
Return 1
Endif

[ITEMDEF i_stamingdelay]
NAME=Tamig
TYPE=T_EQ_SCRIPT
LAYER=LAYER_SPECIAL

On=@Create
ATTR=094
MORE1=7

On=@Equip
Timer 1
Return 1

On=@Timer
Cont.Tamesee
If !()
Cont.Syshata Hayvan gorus alaninizdan cikti.
Remove
Return 1
Elseif ( > 3)
Cont.Syshata Hayvan gorus alaninizdan cikti.
Remove
Return 1
Elseif ()
Cont.Syshata Bu hayvani baskasi tame etti.
Remove
Return 1
Elseif (&statf_hidden) || (&statf_invisible) || (&statf_sleeping)
Cont.Syshata Hide iken tame yapamazsiniz.
Remove
Return 1
Elseif (&statf_freeze) || (&statf_stone) || (&statf_polymorph)
Cont.Syshata Bu durumda tame yapamazsiniz.
Remove
Return 1
Elseif (&statf_stone)
Cont.Syshata Stone hayvanlari tame edemezsiniz.
Remove
Return 1
Elseif (Link.Memoryfindtype.memory_fight>)
Cont.Syshata Bu hayvan cok sinirlenmis.
Remove
Return 1
Else
If ( > 0)
Dorand 6
Cont.Sayua 0825,6,0,0 Seni inciltmeyecegim .
Cont.Sayua 0825,6,0,0 Gel buraya .
Cont.Sayua 0825,6,0,0 Arkadasin olmak istiyorum .
Cont.Sayua 0825,6,0,0 Benim arkadasim olurmusun .
Cont.Sayua 0825,6,0,0 gel buraya lutfen.
Cont.Sayua 0825,6,0,0 Sana cok iyi bakacagim .
Enddo
More1 ( - 1)
Timer 2
Return 1
Else
If (Rand(2) == 1)
Cont.Newitem i_memory
Cont.Act.Attr 04
Cont.Act.Color memory_ipet
Cont.Act.More1 04
Cont.Act.Link
Cont.Act.More2
Cont.Act.Morep
Cont.Act.Cont
Link.Food 50
Link.Karma 2000
Link.Tag.Tamer
Link.Sayua 90,6,0,0 *Bu hayvan sizi sahibi olarak kabul etti*
Cont.Tame_gain ) / 90)>
Else
Cont.Syshata sizi sahibi olarak kabul etmedi.
Cont.Tame_gain ) / 45)>
Endif
Remove
Endif

[FUNCTION Tame_gain]
If ( < 100.0) && (> == 0) && ( < 700.0)
If (Rand() == 1)
Taming ( + 1)
Endif

[FUNCTION Tamesee]
Newitem i_tamesee
Act.Link
Equip

[ITEMDEF i_tamesee]
NAME=TAMESEE
TYPE=T_EQ_SCRIPT
LAYER=LAYER_SPECIAL

On=@Equip
Var.Dist
Var.TameSee
Remove

[EVENTS e_staming]
On=@Skillstart
If ()
Src.Sysmesaj Tame basarisiz oldu.
Src.Findid.i_stamingdelay.remove
Src.Events -e_staming
Return 1
Endif

On=@Spellcast
If ()
Src.Sysmesaj Tame basarisiz oldu.
Src.Findid.i_stamingdelay.remove
Src.Events -e_staming
Return 1
Endif

On=@Death
If ()
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

bilgi artsın çoğalsın. bi kıyakta benden gelsin. umarım işinize yarar

said:
[ITEMDEF i_staff_taming] // fikix ledik abeyy 30/07/2004
ID=i_staff_gnarled
NAME=taming staff
TYPE=t_weapon_mace_staff
VALUE=290
TWOHANDS=Y
LAYER=2
WEIGHT=10
DAM=5,10

On=@Create
color 007ac
more2 0
timer -1
hitpoints 5

On=@DClick
if ( != )
src.sysmessage @56,,1 Bunu kullanabilmeniz icin uzerinizde olmali.
elseif (&statf_hidden) || (&statf_invisible)
src.sysmessage @56,,1 Gizlenmis durumdayken bunu kullanamazsiniz.
elseif ( == a_townZoo)
src.sysmessage @56,,1 Bu bolgede taming yasaktir.
elseif ( == -1)
equip
target Hangi hayvani ehlilestirmek istiyorsunuz?
endif
return 1

On=@UnEquip
more2 0
timer -1
link -1
src.events -e_taming_f

On=@Timer
cont.tag.animalaway=0
cont.tag.hayvanx=
cont.tag.hayvany=
cont.distcheck
if (0)
cont.events -e_taming_f
more2 0
//cont.say taz ownz!
return 1
endif

if ( < 6)
dorand 10
cont.sayu Gel , gel..
cont.sayu Sana zarar vermeyecegim ..
cont.sayu Sakin ol, .
cont.sayu Her zaman senin gibi bir sahibi olmak istemistim..
cont.sayu Cok tatlisin, .
cont.sayu Gel bir tanem, gel canim..
cont.sayu Seni incitmeyecegim, .
cont.sayu Arkadasin olmak istiyorum.
cont.sayu Gel , .
cont.sayu Gel , gel .
enddo
dorand 2
cont.anim 17
cont.anim 19
enddo
timer 2
more2 ( + 1)
return 1
endif
more2 0

if !( == 1)
cont.sysmessage @56,,1 Bunu ehlilestiremezsiniz.
return 1
endif

if (rand(100) < 75)
if ()
link.memoryfindtype.memory_ispawned.remove
endif
link.karma -50
link.memorydel
link.newitem i_memory
link.act.attr 04
link.act.more1 04
link.act.more2
link.act.morep
link.act.color memory_ipet
link.act.timer -1
link.act.link
link.act.cont
link.flags &statf_pet
CONT.events -e_taming_f
cont.sysmessage @56,,1 sizi sahibi olarak kabul etti.
if ((> == 0) && ( < 800.0))
if ( < 30.0)
if (rand(2) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
elseif ( < 50.0)
if (rand(2) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
elseif ( < 75.0)
if (rand(4) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
elseif ( < 100.0)
if (rand(8) == 1)
cont.taming ( + 1)
endif
endif
endif

if ((> == 0) && ( < 800.0))
if ( < 30.0)
if (rand(2) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
elseif ( < 50.0)
if (rand(4) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
elseif ( < 75.0)
if (rand(8) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
elseif ( < 100.0)
if (rand(16) == 1)
cont.animallore ( + 1)
endif
endif
endif

link.tag.tamer
link -1
else
cont.sysmessage @56,,1 Hayvani ehlillestirmeyi basaramadiniz.
link -1
endif
return 1On=@TargOn_Char
if !( == a_townZoo)
if (( == 1) && ( != c_pv))
if !()
src.sysmessage @56,,1 Hayvana ulasamiyorsunuz.
elseif ( > 3)
src.sysmessage @56,,1 Hayvana yeterince yakin degilsiniz.
elseif ()
if ( == )
src.sysmessage @56,,1 zaten size ait.
src.targ.flags &statf_pet
else
src.sysmessage @56,,1 bir baskasina ait.
endif
elseif ()
src.sysmessage @56,,1 Hayvan su an musait degil.
elseif ( == )
src.sysmessage @56,,1 Hayvan su an size cok kizgin.
elseif ()
src.sysmessage @56,,1 Buyu ile yaratilmis hayvanlari ehlilestiremezsiniz.
elseif (0 == 0) // tamerlar elele bug-free dunyaya
src.sysmessage @56,,1 Hayvan artik sizi umursamiyor.
elseif ( < )
src.anim 19
src.sysmessage @56,,1 icin taming skilliniz yeterli degil. (gerekli skill: )
elseif ( < )
src.anim 19
src.sysmessage @56,,1 icin animal lore skilliniz yeterli degil. (gerekli skill: )
else // tame etmeye ba$la...
link <
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...