Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

.savetime


Loe

Öne çıkan mesajlar

nebuladaki gibi sphere forumlarında istek olarak yollanmış yazdım szinle paylaşmak istedim

[Defname savekontrol]
savekontrol 04000c116 // taşı koyun sonra .infodan uidini yazın

[Itemdef i_savekontrol]
Name = Save Kontrol
ID i_gravestone
Type t_eq_script

on=@create
color 0810
Timer = 60*60*1
tag.kacsavealindi 0

on=@click
if (> > 60)
message @0810 Kalan zaman : / 60> dk
message @0810 Alinan save miktari :
return 1
elseif (> < 60)
message @0810 Kalan zaman : > sn
message @0810 Alinan save miktari :
return 1
endif

on=@dclick
if ( < 0)
timer 60*60*1
message @0810 Hata giderildi!
return 1
endif

on=@timer
serv.save
staff
tag.kacsavealindi > +1
timer 60*60*1
return 1

[function staffsay]
if ( > 1)||()
VAR.GMS=+1>
TRYP 0 VAR.PLEVEL = >+1>
endif
UPDATE
return 1

[function staff]
VAR.GMS=0
VAR.PLEVEL2=0
VAR.PLEVEL3=0
VAR.PLEVEL4=0
VAR.PLEVEL5=0
VAR.PLEVEL6=0
VAR.PLEVEL7=0
serv.allclients staffsay

[function savetime]
if ( > 60)
src.sysmessage @035 Save alinmasina yaklasik / 60)> dk var
src.sysmessage @035 Server; / 3600)> saat / 60) - (( / 3600) * 60))> dakikadir calismakta.
src.sysmessage @035 Online Yetkili sayisi : >
return 1
elseif ( < 60)
src.sysmessage @035 Save alinmasina yaklasik > sn var.
src.sysmessage @035 Server; / 3600)> saat / 60) - (( / 3600) * 60))> dakikadir calismakta.
src.sysmessage @035 Online Yetkili Sayisi : >
return 1
endif[signature][hline]Legends never die !
Ahmet kaya
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

tebrikler özercim çok güzel olmuş[signature][hline]Lucas

hele bir ışıklar sönsün hele bir kapansın kapılar sular durulsun bıçak atacağım daha on iki'den kısa devre yapsın kalbim ellerim inatla dökülsün cigaraya dağlar daim büyüsün sular köpürsün sen beni ozaman gör...

hele küssün meydanlar dehşetin oğlu ölsün ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın sen beni ozaman gör..
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

  • 2 hafta sonra ...
said:
Mavi, 17 Ocak 2005 04:29 tarihinde demiş ki:
arkadaşlar bu .savetime olayının runuo ıcın scrıptını nerden bulabılırım ? yardım edebilecek varmı ?

scp'den hiç anlamam.bir yerde bulabilecegini sanmıyorum arkadas yazmıs zaten anca runuo C# bilgisi olan bir arkadas ceviri yapabilir.[signature][hline]the Kovenant - S.E.T.İ
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

birileri şunu denesin bakalım çalışacak mı?
komut savetime, autosave.cs dosyası ile değiştirilecek.
(yedek almayı unutmayın)
[spo1=uyku sersemi yazdım, test edemedim.]
[code=php]using System;
using System.IO;
using Server;

namespace Server.Misc
{
public class AutoSave : Timer
{
private static TimeSpan m_Delay = TimeSpan.FromMinutes( 5.0 );
private static TimeSpan m_Warning = TimeSpan.Zero;
//private static TimeSpan m_Warning = TimeSpan.FromSeconds( 15.0 );
private static DateTime LastSave;

public static void Initialize()
{
new AutoSave().Start();
Commands.Register( "SetSaves", AccessLevel.Administrator, new CommandEventHandler( SetSaves_OnCommand ) );
Commands.Register( "SaveTime", AccessLevel.Player, new CommandEventHandler( SaveTime_OnCommand ) );
LastSave = DateTime.Now;
}

private static TimeSpan GetNextSave()
{
return (LastSave + m_Delay + m_Warning - DateTime.Now);
}

private static void SaveTime_OnCommand( CommandEventArgs e )
{
int i = GetNextSave().Seconds;

int min = i/60;
int sec = i%60;

string msg = "Bir sonraki save'e ";

if( min > 0 )
msg += min.ToString() + " dakika";

if( sec != 0 )
msg += sec.ToString() + " saniye";

e.Mobile.SendMessage( msg + " kaldı" );
}

private static bool m_SavesEnabled = true;

public static bool SavesEnabled
{
get{ return m_SavesEnabled; }
set{ m_SavesEnabled = value; }
}

[Usage( SetSaves )]
[Description( Enables or disables automatic shard saving. )]
public static void SetSaves_OnCommand( CommandEventArgs e )
{
if ( e.Length == 1 )
{
m_SavesEnabled = e.GetBoolean( 0 );
e.Mobile.SendMessage( "Saves have been {0}.", m_SavesEnabled ? "enabled" : "disabled" );
}
else
{
e.Mobile.SendMessage( "Format: SetSaves " );
}
}

public AutoSave() : base( m_Delay - m_Warning, m_Delay )
{
Priority = TimerPriority.OneMinute;
}

protected override void OnTick()
{
if ( !m_SavesEnabled || AutoRestart.Restarting )
return;

if ( m_Warning == TimeSpan.Zero )
{
Save();
}
else
{
int s = (int)m_Warning.TotalSeconds;
int m = s / 60;
s %= 60;

if ( m > 0 && s > 0 )
World.Broadcast( 0x35, true, "The world will save in {0} minute{1} and {2} second{3}.", m, m != 1 ? "s" : "", s, s != 1 ? "s" : "" );
else if ( m > 0 )
World.Broadcast( 0x35, true, "The world will save in {0} minute{1}.", m, m != 1 ? "s" : "" );
else
World.Broadcast( 0x35, true, "The world will save in {0} second{1}.", s, s != 1 ? "s" : "" );

Timer.DelayCall( m_Warning, new TimerCallback( Save ) );
}
}

public static void Save()
{
LastSave = DateTime.Now;
if ( AutoRestart.Restarting )
return;

try{ Backup(); }
catch{}

World.Save();
}

private static string[] m_Backups = new string[]
{
"Third Backup",
"Second Backup",
"Most Recent"
};

private static void Backup()
{
if ( m_Backups.Length == 0 )
return;

string root = Path.Combine( Core.BaseDirectory, "BackupsAutomatic" );

if ( !Directory.Exists( root ) )
Directory.CreateDirectory( root );

string[] existing = Directory.GetDirectories( root );

for ( int i = 0; i < m_Backups.Length; ++i )
{
DirectoryInfo dir = Match( existing, m_Backups[i] );

if ( dir == null )
continue;

if ( i > 0 )
{
string timeStamp = FindTimeStamp( dir.Name );

if ( timeStamp != null )
{
try{ dir.MoveTo( FormatDirectory( root, m_Backups[i - 1], timeStamp ) ); }
catch{}
}
}
else
{
try{ dir.Delete( true ); }
catch{}
}
}

string saves = Path.Combine( Core.BaseDirectory, "Saves" );

if ( Directory.Exists( saves ) )
Directory.Move( saves, FormatDirectory( root, m_Backups[m_Backups.Length - 1], GetTimeStamp() ) );
}

private static DirectoryInfo Match( string[] paths, string match )
{
for ( int i = 0; i < paths.Length; ++i )
{
DirectoryInfo info = new DirectoryInfo( paths[i] );

if ( info.Name.StartsWith( match ) )
return info;
}

return null;
}

private static string FormatDirectory( string root, string name, string timeStamp )
{
return Path.Combine( root, String.Format( "{0} ({1})", name, timeStamp ) );
}

private static string FindTimeStamp( string input )
{
int start = input.IndexOf( '(' );

if ( start >= 0 )
{
int end = input.IndexOf( ')', ++start );

if ( end >= start )
return input.Substring( start, end-start );
}

return null;
}

private static string GetTimeStamp()
{
DateTime now = DateTime.Now;

return String.Format( "{0}-{1}-{2} {3}-{4:D2}-{5:D2}",
now.Day,
now.Month,
now.Year,
now.Hour
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

said:
Yeager, 17 Ocak 2005 18:36 tarihinde demiş ki:
Revizyon kullanıcıları, auto save i kapatmadan da, auto alınacak save ne kadar süre kaldığını gösterebilir.

ii güzel diosunda neden yazmamışsın nasıl yapıcaklarını _?[signature][hline]Legends never die !
Ahmet kaya
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
  • Yeni Oluştur...