Jump to content
nienna

orta asya türklerine dair kitap

Öne çıkan mesajlar

§ 05 Haz 2017, 19:11
pedofilizmden önceki türk tarihi hakkında roman olur tarih kitabı olur, geniş sağlam bi kitap arıyorum. destan değil de, roman ya da direk tarih kitabı.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 05 Haz 2017, 19:28
bozkurtlar

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 05 Haz 2017, 19:42
ömer seyfettin - kaşağı

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 06 Haz 2017, 06:20
şimdi anladığım kadarı ile aradığın siyaset ve devletlerin tarihlerinin anlatımları değilde daha çok kültür üzerine anlatımı olan kitaplar?

bakalım bakalım neler bulabiliriz,

öncelikle nihal atsız ile sıkıntın yoksa bozkurtlar serisi tercih edilebilir, zaten fazla bir sayfa sayısına sahip değiller

bunun dışında aklıma geldi, istediğin coğrafya ve zaman aralığı değil ama Zafer Vaat Etmeyen Topraklar-Namık Doymuş güzel bir kitaptır
http://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=410984


https://www.bkmkitap.com/u/bkmkitap/img/c/z/a/zafer-vaat-etmeyen-topraklar33824c191cb15be5a0f44234c0875bcb.jpgşimdilik aklıma gelen bunlar var birazdan yerime geçersem birkaç kitap daha önerebilirim

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 06 Haz 2017, 10:16
evet biraz daha öneri yapalım,ilk bakışta bunları buldum, mitoloji ve diğer kitapları eledim.

alfabetik sıra ile gideyim, seç beğen al:


-Attila'nın Sarayı'nda Bir Romalı & Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları-http://www.kitapyurdu.com/kitap/attilanin-sarayinda-bir-romali-amp-grek-seyyahi-priskosa-gore-avrupa-hunlari/331700.html&filter_name=Attila'n%C4%B1n%20Saray%C4%B1'nda%20Bir%20Romal%C4%B1%20&%20Grek%20Seyyah%C4%B1%20Priskos'a%20G%C3%B6re%20Avrupa%20Hunlar%C4%B1 veya http://www.kitapyurdu.com/kitap/grek-seyyahi-priskosa-gore-avrupa-hunlari/14099.html&filter_name=Grek%20Seyyah%C4%B1%20Priskos'a%20G%C3%B6re%20Avrupa%20Hunlar%C4%B1
-Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu-http://www.kitapyurdu.com/kitap/asya-uretim-tarzi-ve-osmanli-toplumu/380775.html&filter_name=Asya%20%C3%9Cretim%20Tarz%C4%B1%20ve%20Osmanl%C4%B1%20Toplumu
-Atlı Şehirliler-http://www.kitapyurdu.com/kitap/atli-sehirliler/398790.html&filter_name=Atl%C4%B1%20%C5%9Eehirliler
-Bizans Tarih Yazımında Öteki Selçuklu Kimliği-http://www.kitapyurdu.com/kitap/bizans-tarih-yaziminda-oteki-selcuklu-kimligi/263718.html&filter_name=Bizans%20Tarih%20Yaz%C4%B1m%C4%B1nda%20%C3%96teki%20Sel%C3%A7uklu%20Kimli%C4%9Fi
-Bey İle Büyücü / Avrasya'da Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat-http://www.kitapyurdu.com/kitap/bey-ile-buyucu--avrasyada-tanri-hukumdar-devlet-ve-iktisat/91795.html&filter_name=Bey%20%C4%B0le%20B%C3%BCy%C3%BCc%C3%BC%20/%20Avrasya'da%20Tanr%C4%B1,%20H%C3%BCk%C3%BCmdar,%20Devlet%20ve%20%C4%B0ktisat
-Dede Korkut oğuz nameleri-http://www.kitapyurdu.com/kitap/dede-korkut-oguznameleri/32392.html&filter_name=Dede%20Korkut%20o%C4%9Fuznameleri
-Destan'dan Masal'a Türkoloji Yolculuklarım-http://www.kitapyurdu.com/kitap/destandan-masala-turkoloji-yolculuklarim/119836.html&filter_name=Destan'dan%20Masal'a%20T%C3%BCrkoloji%20Yolculuklar%C4%B1m
-Eski Türkler-http://www.kitapyurdu.com/kitap/eski-turkler/18571.html&filter_name=Eski%20T%C3%BCrkler - yazarın diğer kitaplarında da bakılabilir
-Ergenekon’dan Kağanlığa Türk Model Devleti Gök Türkler-http://www.kitapyurdu.com/kitap/ergenekondan-kaganliga-amp-turk-model-devleti-gok-turkler--/409825.html&filter_name=Ergenekon%E2%80%99dan%20Ka%C4%9Fanl%C4%B1%C4%9Fa%20T%C3%BCrk%20Model%20Devleti%20G%C3%B6k%20T%C3%BCrkler
-Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Anadolu Bacılar Teşkilatı-http://www.kitapyurdu.com/kitap/fatma-baci-ve-baciyani-rum-anadolu-bacilar-teskilati/400760.html&filter_name=Fatma%20Bac%C4%B1%20ve%20Bac%C4%B1yan-%C4%B1%20Rum%20Anadolu%20Bac%C4%B1lar%20Te%C5%9Fkilat%C4%B1
-Kök Tengri'nin Çocukları Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi-http://www.kitapyurdu.com/kitap/kok-tengrinin-cocuklari-amp-avrasya-bozkirlarinda-islam-oncesi-turk-tarihi/300983.html&filter_name=K%C3%B6k%20Tengri'nin%20%C3%87ocuklar%C4%B1%20Avrasya%20Bozk%C4%B1rlar%C4%B1nda%20%C4%B0slam%20%C3%96ncesi%20T%C3%BCrk%20Tarihi
-Mengü Han'ın Sarayına Yolculuk 1253-1255-http://www.kitapyurdu.com/kitap/mengu-hanin-sarayina-yolculuk-12531255/244524.html&filter_name=Meng%C3%BC%20Han'%C4%B1n%20Saray%C4%B1na%20Yolculuk%201253-1255
-Oğuzlar-http://www.kitapyurdu.com/kitap/oguzlar/49249.html&filter_name=O%C4%9Fuzlar
-Oğuz'dan Selçuklu'ya-http://www.kitapyurdu.com/kitap/oguzdan-selcukluya-/384588.html&filter_name=O%C4%9Fuz'dan%20Sel%C3%A7uklu'ya
-Orta-Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma-http://www.kitapyurdu.com/kitap/orta-asya-turk-tarihi-uzerine-alti-calisma/380789.html&filter_name=Orta-Asya%20T%C3%BCrk%20Tarihi%20%C3%9Czerine%20Alt%C4%B1%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma
-Oğuz Destan Dünyası / Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü - http://www.kitapyurdu.com/kitap/oguz-destan-dunyasi--oguznamelerin-tarihi-mitolojik-kokenleri-ve-tesekkulu/87695.html&filter_name=O%C4%9Fuz%20Destan%20D%C3%BCnyas%C4%B1%20/%20O%C4%9Fuznamelerin%20Tarihi,%20Mitolojik%20K%C3%B6kenleri%20ve%20Te%C5%9Fekk%C3%BCl%C3%BC
-El-Cahiz ve Türklerin Faziletleri - http://www.kitapyurdu.com/kitap/elcahiz-ve-turklerin-faziletleri-tercumenin-gozden-gecirilmis-2-baskisi-ve-arapca-tenkidli-metin/103164.html&filter_name=T%C3%BCrklerin%20Faziletleri - bu enteresan bir kitap, türkler ile kısmının dışında, dönem ve el-cahiz hakkında güzel bilgiler var.
-Türk-islam medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkislam-medeniyetinde-ahilik-ve-futuvvetnamelerin-yeri/262492.html&filter_name=T%C3%BCrk-islam%20medeniyetinde%20Ahilik%20ve%20F%C3%BCt%C3%BCvvet
-Türk Halklarının Kökeni-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-halklarinin-kokeni/107477.html&filter_name=T%C3%BCrk%20Halklar%C4%B1n%C4%B1n%20K%C3%B6keni
-Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım (Mesaliku'l Ebsar)-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkler-hakkinda-gorduklerim-ve-duyduklarim-mesalikul-ebsar/358177.html&filter_name=T%C3%BCrkler%20Hakk%C4%B1nda%20G%C3%B6rd%C3%BCklerim%20ve%20Duyduklar%C4%B1m%20(Mesaliku'l%20Ebsar)
-Türk Halkları Tarihine Giriş-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-halklari-tarihine-giris/285197.html&filter_name=T%C3%BCrk%20Halklar%C4%B1%20Tarihine%20Giri%C5%9F
-Türk Kadın Tarihine Giriş-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-kadin-tarihine-giris/108259.html&filter_name=T%C3%BCrk%20Kad%C4%B1n%20Tarihine%20Giri%C5%9F
-Türk Milli Kültürü - http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-milli-kulturu/14428.html&filter_name=T%C3%BCrk%20Milli%20K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC
-Türklerde Devlet Anlayışı-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turklerde-devlet-anlayisi/385014.html&filter_name=T%C3%BCrklerde%20Devlet%20Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1


birde şöyle kurgular var ama bilemiyorum, daha okumadım
-Börü Budun Aşina Soyu'nun Muhafızları-http://www.kitapyurdu.com/kitap/boru-budun-amp-asina-soyunun-muhafizlari/366373.html&filter_name=B%C3%B6r%C3%BC%20Budun%20A%C5%9Fina%20Soyu'nun%20Muhaf%C4%B1zlar%C4%B1
-Gökşin-http://www.kitapyurdu.com/kitap/goksin/77269.html&filter_name=G%C3%B6k%C5%9Fin
-Huban Arığ: Destanlaşan Kadın Kahraman-http://www.kitapyurdu.com/kitap/huban-arigdestanlasan-kadin-kahraman/66120.html&filter_name=Huban%20Ar%C4%B1%C4%9F:Destanla%C5%9Fan%20Kad%C4%B1n%20Kahraman - bu destanın pdf olarak orjinal metin çevirisi bir yerler koymuş olabilirim
-İran ile Turan Eskiçağ'da Avrasya ve Ortadoğu'yu Hayal Etmek-http://www.kitapyurdu.com/kitap/iran-ile-turan-amp-eskicagda-avrasya-ve-ortadoguyu-hayal-etmek/409679.html&filter_name=%C4%B0ran%20ile%20Turan%20Eski%C3%A7a%C4%9F'da%20Avrasya%20ve%20Ortado%C4%9Fu'yu%20Hayal%20Etmek
-Kırık Ok / Türk Kağanlığı -http://www.kitapyurdu.com/kitap/kirik-ok--turk-kaganligi-1/363648.html&filter_name=K%C4%B1r%C4%B1k%20Ok%20/%20T%C3%BCrk%20Ka%C4%9Fanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
-Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ata-http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkun-kayip-kitabi-ulu-han-ata/385262.html&filter_name=T%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn%20Kay%C4%B1p%20Kitab%C4%B1%20Ulu%20Han%20Ata

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Haz 2017, 04:30
tuttuğun altın olsun zamanına sağlık. doğru tespit evet, aradığım o şekilde. bozkurtlar varmış bende başladım bile, listeye bakacağım şimdi.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum yazmak için üye olun veya giriş yapın

Yorum yazmak için üye olmanız lazım

Üye ol

Kayıt olun ve aramıza katılın!

Yeni bir hesap oluştur

Giriş yap

Zaten üyemiz misin? O halde giriş yap

Hemen giriş yap

×
×
  • Yeni Oluştur...