Jump to content
Dragonmax

Türk Özel Kuvvetleri

Öne çıkan mesajlar

§ 31 Mar 2006, 21:06


1.ÖZEL KUVVETLERİN TARİHÇESİ

"Özel Kuvvetler Terimi", Ondokuzuncu Yüzyılda askeri terminolojiye girmiştir. Günümüze dek yapılan savaşlarda yaşamsal roller üstlenen Özel Kuvvetlerin tarihi çok yeni olmasına rağmen; uygulanan tektik ve görevler açısından tarihin derinliklerine, özellikle Hun Türklerinin ve diğer Türk boylarının ustalıkla kullandıkları "AKINCILAR" 'a kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca Türk ordusu, kendisinden daha güçlü birliklere karşı her zaman büyük mücadeleler vermiş ve bugünkü anlamda özel harekat tekniklerini uygulayan kuvvetleri kullanmıştır.

Osmanlı döneminde ordunun en önünde yer alarak düşman hatları gerilerinde bir fırtına gibi esen "AKINCILAR", bir anlamda ilk Özel Kuvvetleri oluşturmuşlardır. Kurtuluş Savaşında milli ordunun ihtiyaç duyduğu personel, silah, cephane, araç ve gereçlerin Anadolu'ya sevkiyatı ile vatanın dört bir yanında işgalci kuvvetlere karşı Milli Mücadelenin yürütülmesine ön ayak olan ve cephe gerilerinde işgal ordularına darbeler vuran çeteler ile Teþkilat-ı Mahsusa, bugünkü Özel Kuvvetlerin görevlerini, dönemlerinde yerine getiren teşkilatlar olmuştur. Cumhuriyet döneminde de en ciddi sınavını, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuşmasında Türk Mukavemet Teşkilatı içinde yer alarak vermiştir.

Bugünkü özel Kuvvetler Komutanlığının çekirdeği; 2 nci Dünya Savaşını müteakip, Sovyetler Birliğinin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturması üzerine, Silahlı Kuvvetlerin harekatını, düşman gerisinde icra edilecek faaliyetlerle kolaylaştırmak maksadıyla; 1952 yılında, zamanın Yüksek Savunma Kurulunun karan ile Milli Avcı Birlikleri şubesi olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren, gelişimini modem çağın gereklerine uygun olarak sürdürmüş ve TSK.nin reorganizasyonu kapsamında 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı Özel Birlikler, Okul ve Destek Birlikleri şeklinde teşkilatlanmıtır. Özel Birliklerin temeli her biri kendi konularında uzman timlerden oluşmuştur.
Bordo Bereliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik sınıf ve rütbelerdeki subay ve astsubaylarından oluşan, iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerlere verilen isimdir. Bu askerler aynı zamanda devlet büyüklerinin yakın koruma görevini de yerine getirirler. Dünyanın en iyi askeri özel timleri sıralamasında 3. sırada yer alırlar. Ününü Abdullah Öcalan'ın yakalanma görevinde duyurmuştur. Bordo Berelilere üye olan askerlerin adları soy adları MİT tarafından korunur.


2.VAZİFELERİ

Özel Kuvvetler Komutanlığı; Özel Harekat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, ileri teknoloji ürünü cihazlar ve silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, üstün eğitim ve esnek bir komuta sistemine sahip çok maksatlı bir kuvvettir. Özel Kuvvetler Komutanlığı; mevcut kuruluş ve yapısıyla her türlü hava ve arazi şartlarında; yurtiçi ve yurtdışında düşman derinliklerinde özel harekat, Muharebe Arama/Kurtarma ve İç Güvenlik Harekatı planlama ve icra etme imkan kabiliyetine sahiptir.

Bununla beraber, dünya üzerinde çeşitli bölgelerde sıklıkla karşılaşılan savaş dışı harekatlar dikkate alınarak, Barışı Destekleme, İnsani Yardım ve Tahliye, dost ve müttefik ülke Özel Kuvvetlerinin kurulması ve gelişimine katkı sağlamak gibi görevleri de yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete de kavuşturulmuştur.

Marmara bölgesinde 17 Ağustos 1999 ve Bolu-Düzce Bölgesinde 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen deprem felaketleri sonrası, benzeri doğal afetlerde afet bölgesinde A/K faaliyetleri icra etmek maksadıyla, dünya standartlarına sahip TSK. Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Birliği Mayıs 2000 tarihinde Öz.Kuv.K.lığı bünyesinde teşkil edilmiştir. Bu birlik üç saat içinde yurtiçi ve yurtdışında her türlü doğal afete müdahale edebilecek yeteneğe kavuşturulmuştur.
Özel kuvvetler personelinin eğitimlerinde; öz.kuv.k.lığının vazifelerini yerine getirmesini sağlamak maksadıyla, fikri eğitim yanında, yoğun ve yorucu eğitimlerle personelin fiziki ve ruhsal dayanıklılığı artırılmakta ve hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir. bu nedenle her personel komando, paraşüt, hayatı idame, su üstü ve su altı ve lisan gibi 3,5 yıl süren yurtiçi ve yurtdışı kurslardan geçirilmektedir.

özel kuvvetler personeli, sıcak çatışma yanında, asimetrik tehditlere karşı eğitimi, yabancı dil konusundaki yeterliliği, harekat bölgesinin kültürüne yakınlığı, yeni durumlara süratle adaptasyonu, politik ve ekonomik konulara yakınlığ ve gündemi yakinen takip etmesi özellikleriyle de iyi bir diplomat özelliklerine sahiptir.Özel kuvvetler personeli, kazanılmış yeteneklerinin muhafazası ve kendisine her an verilecek vazifelerin yerine getirebilmesi maksadıyla, idame eğitimleri yanında, her türlü silahlar ile atış ve müşterek tatbikatlar icra etmektedir. her yıl NATO tatbikatlarına kararlaştırılan oranda katılmaktadır. ayrıca dost ve müttefik ülke özel kuvvetleri ile yapılan mutabakata göre Türkiye' de veya kendi ülkelerinde müşterek eğitim yapmaktadır. özel kuvvetler komutanlığının her bir personeli silahlı kuvvetlerimizin bütün mensupları gibi yüreği vatan, millet ve Atatürk sevgisi ile dolu olup, görevini emir komuta zinciri içerisinde büyük bir özveri ile yerine getirme azim ve kararındadır. özel kuv.k.lığı; eğitimlerini, alacağı göreve uygun olarak Türkiye’deki uygun bölge ve tabiat şartlarında yapmaktadır. ayrıca kara, deniz, hava kuvvetleri, j.gn.k.lığı ve sahil güvenlik komutanlığı ile de müşterek eğitim ve tatbikatlar icra etmektedir.

47 ayrı ders süper eğitim
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasıyla, 1992'de teşkilatlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS), Eğirdir Dağ Komando Okulu, 1. ve 2. Komando Tugayı, Bolu Dağ Komando Tugayı, Midyat 3. Komando Tugayı, Foça Jandarma Okulu'nda üstün başarı gösteren subay, astsubay, uzman er ve erbaşlar arasından titizlikle seçiliyor. Üç ayrı dalda 47 ayrı ders gören Bordobereliler, 3.5 yılda yetişiyor. A ve B timleri olarak iki birimde örgütleniyor. A timleri yalnızca subaylardan, B timleri ise bir subay komutasında astsubaylardan oluşuyor. Aldıkları eğitimler ise şöyle:

* Yurtiçinde: Savaş, beden eğitimi, özel harekat, yakın muharebe, teşhis, tanıma, uzak mesafeli keşif ve devriye, sızma, yaşamı sürdürme - sorgulama, sorguya mukabele, kaçma - kurtulma, hedef tarifi, ateş tanzimi - hasar tespiti, özel operasyon, psikolojik harekat, halka yardım, paraşüt, komando, gayri nizami savaş, koruma, kış muharebesi, kurbağa adam, serbest paraşüt eğitimi.

* İhtisas kurslarında: Atlatıcı ve yer ekip komutanlığı, tahrip teknikleri, mayın ve bubi tuzakları, ilk ve acil yardım, cerrahi teknisyen, hayatta kalma-kurtulma, cephane imha, hafif silah uzmanlığı, ağır silah uzmanlığı, istihbarat uzmanlığı, harekat uzmanlığı, muharebe kursları, psikolojik harekat kursları.


* Yurdışında: Özel kuvvetlerde uzmanlık, ranger, hava indirme, sivil işler, halkla ilişkiler, devriye, yaşamı sürdürme, psikolojik harekat kursları.

.ÖZEL KUVVETLERE NASIL GİRİLİR?
Özel Kuvvetlere personel gönüllülük esasına göre Kıtalardan ve sınıf okullarından alınır.Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev alabilmek için öncelikle “Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş” olmanız gerekmektedir.
Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar, basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.
Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.mil.tr adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir
Bordobereliler ile ilgili basından bazı seçme haberler aşağıdadır:


PKK'nın önemli isimlerinden Şemdin Sakık'la kardeşi Hasan Sakık'ın Kuzey Irak'ta düzenlenen bir operasyonla yakalanmasının ardında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri "bordobereliler" yer alıyor. Subay ve astsubaylardan oluşan birlik, "A Timi" olarak da biliniyor.
Yurt içi, yurt dışı ve ihtisas eğitimi olmak üzere üç ayrı dalda 47 ders eğitimi gören Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı "bordobereliler", 3.5 yılda yetişiyor. Özel kuvvet mensupları, her yerde, her zaman ve her şekilde mücadele kabiliyetini sürekli ve zorlu eğitimlerle kazanıyor. Bordobereliler karadan, havadan, su üstünden, su altından, ortam ne olursa olsun, daima hedefe ulaşıyor, yeter ki görev verilsin.
Seferde, düşman derinliklerinde bilgi toplamak, hedef belirlemek, taktik akın ve pusular uygulamak ve düşman işgalinde kalmış bölgelerde mukavemet harekatını başlatmak amacıyla kurulan Özel Kuvvetler'e mensup personelin yeteneklerini artırmak üzere NATO üyesi ülkelerin özel birlikleriyle taktik ve teknik bilgi alışverişi, teknik malzeme ve müşterek eğitim alanlarında işbirliği yapılıyor.

PKK'nın kabusu Bordobereliler
Dünya, Şemdin Sakık ve kardeşini yakalayan, bölücübaşı Apo'yu Kenya'dan Türkiye'ye kuş gibi taşıyan Özel Kuvvetleri konuşuyor

Düşman derinliklerinde bilgi topluyor, karadan, havadan, su üstünden, su altından, ortam ne olursa olsun, hedefe daima ulaşıyor. En gelişmiş silah ve teçhizat kullanıyor. En vahþi doğa koşullarında bile hayatta kalıyor.

PKK'nın ikinci adamı Şemdin Sakık'ı yakaladıktan 10 ay sonra bu kez bölücübaşı Abdullah Öcalan'ı ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alan "Bordobereliler", yine dünya gündeminde.
Bordobereliler, geçen nisanda Şemdin Sakık ve kardeşini, beş dakika gibi dünya rekoru sayılabilecek bir operasyonla kaçırırken, kimsenin burnu bile kanamadı. Bu başarıyla parlak bir sicil elde eden Bordobereliler, Kenya'dan Öcalan'ı yine kimsenin burnu kanamadan ele geçirince başarılarını perçinledi.
Noriega ve Eichman benzeri operasyon
DÜNYADA örneği çok az görülen "yabancı bir ülkenin topraklarından adam kaçırma" operasyonunu iki kez büyük bir başarıyla hiç kayıp vermeden gerçekleştiren "Bordobereliler", bir anda dünyadaki benzerleri olan İngiltere'de SAS, ABD'de Delta Force, Almanya'da GSG 9, İsrail'de Sayeret Mat'kal ve Fransa'da GIGN gibi özel birliklerin ulaştığı şöhrete kavuştu.
Bu tür operasyonların en ünlüsü, 1960'da Nazi savaş suçlusu ve "Yahudi Kasabı" Adolf Eichman'ın, gizlendiği Arjantin'de bulunarak İsrail Ajanları tarafından İsrail'e kaçırılması. Eichman yargılanmış ve asılmıştı. Eski CIA ajanı olan Panama diktatörü General Manuel Antonio Noriega da, ABD'yi can evinden vuran uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliğine gidince, 1989'daki bir operasyonla kaçırıldı.Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 01 Apr 2006, 07:23
İşte bizim gururumuz.Dünyanın en mükemmel sniper'ını kullanıyorlar ve sarsılmaz silah sanayi de muhteşem bir keskin nişancı tüfeği yapıyor şu anda.Bizim boynumuz özel kuvvetler ile eğilmez,eğilmeyecek.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 06 Apr 2006, 17:23
çok açıklayıcı yazı, güzelde resimler. eline saglık.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 10:14
Bende özel kuvvetlerdenim.Silahsız adam öldürmekten tutun; aç kalmaya;hareketli hedef indirmekden tutun yüzmeye,nefes tutmakdan tutun kamuflasa,2 kişi yardımı ile düz duvara tırmanmaya ilk yardımına kadar herşeyin eğitimini alıyoruz.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 14:02
Siz ordumuzun gururusunuz ve zannedersem dünyanın en iyi özel kuvvetlerine sahibiz.bu yarışmada da kanıtlanmıştı hatta değil mi TahtaBacak?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 15:41
bir yarışmada diyecektim özür.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 16:15
Şerefsiz Apo'nun sağ kolu olan Şemdin Sakık'ın yakalandıktan sonra, terörist olacak olan kişilere yaptığı konuşma kasetleri ele geçirilmişti. Bu kasetlerden birine şöyle diyordu Şemdin Sakık:

- bakın eğer gece, karşıdan gelen bir grubu farkederseniz bir el ateş edin. eğer buna karşılık uzaktaki grup size yaylım ateşi açıyorsa onlar deneyimsiz piyadelerdir onları kolayca vurup geçebilirsiniz.

eğer karşıdaki grup sizin bir el ateşinize karşılık bir el ateşle cevap veriyorlarsa onlar komandodur, çatışarak geri çekilin.

eğer karşıdaki grup sizin bir el ateşinize karşılık hiçbirşey yapmadan sessizce durup bekliyorsa onlar özel kuvvetlerdir, arkanıza bile bakmadan kaçın..

hele loy :)

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 17:10
ben onu bir yerde aponun dediğini ve adamlar ananızı s..meden kaçın dediğini okumuştum:)

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 18:16
Evet kanıtlandı.Türkiyede herşey göründüğü gibi değil.Cok derin mevzular var.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 19:06
vallaha bende bir asker cocugu olarak birebir anlatilan hikyeleri soyliyim guneydoguda birlik oranina gore en cok sehit verenler ozel kuvvetler ozellikle SATlar

sirf bu yuzden SAT lar guneydoguda kullanilmiyor. Temel amaclari kisitli bolgedeki kisitli sayidaki onceden belirlenmis hedefler uzerine saldiridir. Yani oyle dag bayirda pkk teroristi ariyalim degil. Surada bir pkk hucresi var basip hepsini oldurelim dir.


Dusundugunuzle alakasiz yani. Guneydoguda kim ne derse desin bir donemin komandolari belki dunya tarihinin en basarili askerleridir. Anlatilanlari dinleseniz

ama dedigim gibi SATlar vs ler guneydogu icin degillerdir.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 19:40
SAT = Su Altı Taarruz değil mi?

Ne işi var ki onların Güneydoğu'da zaten?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 20:03
ya adında su altı geçiyor diye suyun altında yiyim içip uyucak halleri yok bu adamların. SAT ler en über düber aşmış askerlerdir. bu askerler güney doğuda dağda da operasyonlara çıkıyorlar ki SAT bi abim vardı, dağda saç sakal dolanırıdık vs diye muhabbet ederdi benle. adam askerden ayrıldı 3 yıl takip edildi ordu tarafından :) mesela o amerikan delta force ları bizim stalarla aynı ayar. bizimkinin içined su+altı kelimeleri var ama işlev ve fonksiyonlar sınırsız :)

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 20:04
aklıma gelmişken, su altı taarruz askerleri diyince peki sizin aklınıza ne gelioki:) elinde zıpkın sırtında oksijen tüpü deniz altı sabote etmeye giden adamlarmı :D ehehe

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 20:11
Su orada bir çok anlama geliyo aslında, Su,deniz,okyanus kadar büyük,ağır ama aslında hafif,saf ama dengeli falan gibi şeyler.Suya element olarak bakmak lazım orada.

*çok pis sallar,kendi bile inanmaz*

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 07 Apr 2006, 21:21
said:
Dragonmax
pati § 07 Nisan 2006, Cuma - 23:04 [ özel msj ]

--------------------------------------------------------------------------------

aklıma gelmişken, su altı taarruz askerleri diyince peki sizin aklınıza ne gelioki:) elinde zıpkın sırtında oksijen tüpü deniz altı sabote etmeye giden adamlarmı :D ehehe


lol çok güldüm bu tasvire :)

SAT denildiğinde benim aklıma, özel olarak çıkartmalar konusunda eğitilmiş askeri birlikler geliyor, tabii ki normal koşullarda da savaşabilecek askerlerdir de bunlar, özel olarak doğa (dağ, ormanlık vs...) savaşı için eğitilmiş askerler varken bunların kullanılması saçma geldi...

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 08:24
yok dragon.o senin söylediklerin diğer düşman SAT ları öldürmek için.sualtı oku diye birşey kullanıyorlar.bir ara silahları gösterildiydi ama ertesi gün kaldırılmıştı.denizaltıları sabote etmek için daha manyak teknolojik süper şeyler kullanıyorlar.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 08:31
bir asker,yada bir grup asker,modern bir denizaltıyı,sabote edicek?
gercekcilik dısını bırak
ütopya bee.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 09:16
dogmeat koskoca TSK'nın bir bildiği,gemi sabote edebilen silahları var ki bu askerlere gemi sabote etme eğitimi veriliyor.TahtaBacakın dediği gibi bunlar göründüğü gibi değil.çok derin mevzular.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 09:23
gemi tamam,2.dünya savaşıdna italyanın vardı gemi sabote timleri mesela
adma modern bir denizaltı
imkansız.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 09:27
aslında tam tersi.gemi sabote etmek,denizaltı sabotesinden bence daha riskli.denizaltıyı sabote edersen denizaltının SAT komandosunu vurabilecek bir silahı yok(makineli falan).torpille zaten saçma olur.denizaltı sabotajı bence daha kolay iş.ama gemilerde makineli falan var.bir de açık hava.görülebilirsin.

diye düşünüyorum ben.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 09:38
iyide modern denizaltılar su altında yüzeyde kaldıkalrından daha fazla kalabiliyor,dalgıçların erişemediği hızlarda ve derinliklerde çalışabiliyorlar,çeşitli ekipmanlarla yardım alarak yaklaşsan,fark edilirsin,anından uzaklaşırlar senden.

yüzey gemilerine dediğim gibi 2.dünya savaşında bile sabotajlar yapılıyordu,fransız komandoalrının greenpeace gemisini baıtrmasısınıda göz önünde bulundur güncel tarihten,ama komando hareketleriyle batırlmışp 1(bir) denizaltı bulabirlsen bana,şaşacağım.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 12:59
Güneydoğu'da normal şartlar altında SAT olmaması lazım. Çünkü Güneydoğu'da su veya anfibik harekat yapacak yer yok. SATlar ise mesela.... deniz... ada.... çıkarma.... adası bol, denizde sınır problemi yaratan bir ülke... bilmem anlatabildim mi? Asıl görevleri denizaltı kovalamaktan değil, çıkarmalara iştirak ederek taktik görevler yapmak, denizden özel yerlere sızıp sabotaj gibi görevler gerçekleştirmek(mesela düşman deniz üssüne sızmak) ve bunun gibi genelde "ıslandıkları" görevleri yerine getirmektir. Kara komandosuyla su altı taarruz komandosunun işlevleri zaten isimlerinde yeterince açık.

Türk özel kuvvetleri, komandolar ve bordo bereliler de uluslararası tatkibatlarda, özellikle NATO işlerinde rüştlerini kanıtlıyor. Amerikan özel kuvvetlerini bir tatbikatta madara ettiklerini de hatırlamaktayım.

Sualtı komandosu asla "denizaltı" sabote etmez, mevzubahis denizaltı saldırılacak bir tesiste bağlı durmuyorsa ve seçilen hedef değilse.... Ama eğitildikleri bir konu gemi sabote etmektir, bunu da hareket halinde değil duran gemilere yapmaktır.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 08 Apr 2006, 17:57
Zaten güneydoğudakiler SAT değil ve bunu kanıtlayan bir belge de yok.Kara Harekatını yapsalar yapsalar kıyılarda yapabilirler ancak.Onların tam bir 'su çocuğu' olduklarını dünya biliyor ve onların eğitimine ve silahlarına hayranlar(ABD hariç.ama eğitime hayran abd de ).

Güneydoğudakiler Bordo Bereliler.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 26 Feb 2007, 00:56
Guneydoğuda AnFibiler kullanılmıyor mu hassas operasyonlarda?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum yazmak için üye olun veya giriş yapın

Yorum yazmak için üye olmanız lazım

Üye ol

Kayıt olun ve aramıza katılın!

Yeni bir hesap oluştur

Giriş yap

Zaten üyemiz misin? O halde giriş yap

Hemen giriş yap

×
×
  • Yeni Oluştur...