[ Paticik.com | Forum | Kullanici Sozlesmesi | Üye Ol ]
» Forum Gezgini ... Üye Ol / Giris Yap
FORUM.PATICIK.COM
[ FORUM ANASAYFA ]  

[ Yeni Konu ] [ Mesaj Yaz ]
bagli degilsiniz: | Giris Yap | Üye Ol |
|+ Paticik.com Forumları
|-- |+ / Tarih
|-- |-- |+ Karışık Tarih Bilgileri...
Yazar RSS Konu: Karışık Tarih Bilgileri {15341}
Syf: ««/ 14 »»   [ A ]
Üye
medal 1k medal 5k medal 10k
ID § 24 Feb 2017, 10:47    [ Alintila ] [ Özel Mesaj ] [ Albüm ]
kitap tanıtımı:

Gelibolu Savunması
Bir Karargah Çalışması

General G.S. Patton
TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

Alinti

ÇANAKKALE SAVAŞI DİZİSİ – 17

II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin en tanınmış generallerinden George S. Patton (1885-1945), 1936 yılında yarbayken Çanakkale Savaşı üzerine bir çalışma yaptı. Kendisine verilen görev, o tarihe kadarki en büyük ve karmaşık çıkarma harekâtını inceleyip yakında başlaması beklenen savaşta yapılması muhtemel benzer harekâtlarda kullanılmak üzere dersler çıkarmaktı. Patton, tipik bir kurmay çalışması olan bu eserinde, arazi- birlikler – muharebe – dersler şeması içinde İtilaf kuvvetlerinin yaptığı çıkarmaları tek tek incelemektedir. Her iki tarafın lojistik hazırlıkları, planlaması, teşkilatlanması, istihbaratı, subaylarının liderlik becerisi ve askerinin savaşkanlığı konularında, nesnel bir kurmay gözüyle sonuçlara varmaktadır. Bu sonuçların en çarpıcılarından biri, başta Mustafa Kemal olmak üzere savunmacı tarafın inisiyatif sahibi subaylarının zaferde çok büyük payının olduğu, bu subay kadrosu karşı tarafta olsa, zaferi onların kazanacağıdır. Kitabı yayına hazırlayan ABD Avrupa Ordusu Komutanı General Hodges’e göre Patton’ın çıkardığı dersler, gerçekten de II. Dünya Savaşı’nda ABD ve müttefikleri tarafından kullanılmıştır.

"zenginliği gürültülü sözlerle övünmek için değil, bir iş başarabilmek için bir fırsat biliyoruz.
yoksul olmayı değil fakat bundan kurtulmak için uğraşmamayı ayıp sayarız.
devletle ilgilenmeyen kimseyi zararsız değil, yararsız buluruz." Perikles


2 defa güncellendi. Son güncelleme 24/02/2017 10:54 tarihinde Feamer tarafindan yapilmistir.
Üye
medal 1k medal 5k medal 10k
ID § 24 Feb 2017, 10:49    [ Alintila ] [ Özel Mesaj ] [ Albüm ]
Trajik Zafer
Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz'deki Siyasi ve Askeri Mücadelesi
(1806-1807)

Fatih Yeşil
TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI
[quoteTrajik Zafer – Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz’deki Siyasi ve Askeri Mücadelesi

Trajik Zafer – Büyük Güçlerin Doğu Akdeniz’deki Siyasi ve Askeri Mücadelesi

Alinti

Napoléon savaşlarının doruğa ulaştığı 1807 senesi, hem Avrupa hem de Yakındoğu için trajedilerle dolu bir zamanı teşkil eder. Napoléon’un zaferleri, Fransa’nın 1798’deki Mısır macerası yüzünden kesilen Fransız- Osmanlı ilişkilerini de derinden etkilemişti: Mısır’daki savaştan ötürü yapılan Rus-Osmanlı-İngiliz ittifakı 1806’da çökmüş; Napoléon da bunu fırsat bilerek Osmanlıları yanına çekmişti.
Neticede, 1807 yılının başlamasına günler kala yeni bir Osmanlı-Rus savaşı çıktı ve bu çatışmada İngiltere, Çar’ın yanında saf tuttu. Ancak bu “müttefikler arası savaş” hiç beklenmedik şekilde gelişecekti: İngiliz donanmasının İstanbul’a yaptığı cezalandırma seferi tam bir başarısızlıkla sona ererken Akdeniz’de bayrak gösteren küçük bir Rus filosu koca Osmanlı donanmasını kimsenin beklemediği bir muharebede alt etti.
İngilizlerin İstanbul harekâtı ile eşzamanlı olarak Mısır’a çıkardıkları bir ordu, herkesi hayrete düşüren şekilde çoğu başıbozuklardan müteşekkil küçük bir Osmanlı birliği tarafından mağlup edilip teslime zorlandı. İngiliz ordusunun uğradığı bu felaket, Mısır’ın muzaffer valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın hanedanını kurmasıyla neticelenecek uzun yolun da başlangıcıydı. Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları döneminin Türkiye’deki nadir uzmanlarından Doç. Dr. Fatih Yeşil, Trajik Zafer’de bu kritik 1807 senesinin olaylarını İngiliz, Fransız ve Osmanlı arşivlerinden izleyerek çözümlüyor; savaş ve diplomasi arasında partnerlerin sürekli değiştiği bu tehlikeli “imparatorluklar dansının” sahne gerisine ışık tutuyor. Bunların yanında, talimli ordu-başıbozuk asker tartışmalarına Mısır’daki İngiliz yenilgisi üzerinden özgün bir katkı sunuyor. Fatih Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Avrupa devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nu karşılaştırmalı bir perspektifle ele aldığı çalışmaları 18. yüzyıl sonlarında diplomasi, ordu, devlet ve siyaset konularında yoğunlaşan Yeşil’in çok sayıda makalenin yanı sıra iki de kitabı yayımlanmıştır: Aydınlanma Çağında Bir Osmanlı Kâtibi, Ebubekir Râtib Efendi (1750-1799) (2011); İhtilaller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyo-ekonomik ve Sosyo-politik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826) (2016).

"zenginliği gürültülü sözlerle övünmek için değil, bir iş başarabilmek için bir fırsat biliyoruz.
yoksul olmayı değil fakat bundan kurtulmak için uğraşmamayı ayıp sayarız.
devletle ilgilenmeyen kimseyi zararsız değil, yararsız buluruz." Perikles


3 defa güncellendi. Son güncelleme 24/02/2017 10:54 tarihinde Feamer tarafindan yapilmistir.
Üye
medal 1k medal 5k medal 10k
ID § 24 Feb 2017, 10:52    [ Alintila ] [ Özel Mesaj ] [ Albüm ]
Osmanlı’da Ateşli Silahlar ve Askeri Devrim Tartışmaları

Gabor Agoston
TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

Alinti

Elinizdeki derleme, dünyanın en önde gelen Osmanlı askeri tarihi uzmanlarından Gábor Ágoston’un bilimsel dergiler ve seçkin derlemelerde yayınlanmış makalelerinden bir seçki sunmaktadır. Tanınmış askeri tarihçi Jeremy Black, yirmi beş sene zarfında yazılmış olan bu makalelerin dünya askeri tarihindeki yerini sunuş yazısında ele alıyor.
1980’lerden bu yana çok şey değişti. “Yeni Askeri Tarihçilik” diye adlandırılan akıma yön veren Ágoston, savaşları ekonomik, sosyal ve çevre bağlamlarında inceleme çabasına katılarak eskiden kalma Avrupamerkezci ve Oryantalist pek çok görüşü çürüttü ve değişmelerini sağladı.
Bu önemli dönüşümü yansıtan Osmanlı’da Ateşli Silahlar derlemesi iki kısımdan oluşmaktadır. “Avrupa Askeri Devrimi ve Osmanlılar” başlıklı ilk bölümde yer alan makaleler 2005 senesinden bu yana geçen zaman zarfında yazılmışlardır ve dünya askeri tarihinde Osmanlıların göz ardı edilen yeri ve önemini vurgulamaktadırlar.
“Osmanlı Topçuluğu ve Harp Sanayisi” başlığını taşıyan ikinci bölümde yer alan makaleler ise Osmanlı askeri sanayisine dair 1990’lardan bugüne dek Osmanlı ve yabancı arşivlere dayalı araştırmaların sonuçlarını içermektedirler.
Osmanlı askeri tarihi uzmanları kadar meraklılar da bu derlemede Osmanlı askeri sanayisi, savaş usulleri ve Osmanlıların dünya askeri tarihindeki rolü hakkında zengin bilgilere ve öncü görüşlere ulaşma fırsatını bulacaklardır.
Gábor Ágoston, ABD’deki Georgetown Üniversitesi’nde tarih doçentidir. Kaleme aldığı çok sayıdaki makale ve kitap ile Osmanlı araştırmaları alanında, özellikle de askeri tarih konusunda paradigmatik değişikliklere yol açan katkılarda bulunmuştur. Türkçede yayınlanan eserleri: Barut, Top ve Tüfek: Osmanlı İmparatorluğu’nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi (İstanbul, 2006), Osmanlı’da Savaş ve Serhad (İstanbul, 2013) ve Osmanlı’da Strateji ve Askeri Güç (İstanbul, 2015).

"zenginliği gürültülü sözlerle övünmek için değil, bir iş başarabilmek için bir fırsat biliyoruz.
yoksul olmayı değil fakat bundan kurtulmak için uğraşmamayı ayıp sayarız.
devletle ilgilenmeyen kimseyi zararsız değil, yararsız buluruz." Perikles
Üye
medal 1k medal 5k medal 10k
ID § 11 Mar 2017, 13:58    [ Alintila ] [ Özel Mesaj ] [ Albüm ]
Magdalenian Girl
[en.wikipedia.org]
[sciencelife.uchospitals.edu]


"zenginliği gürültülü sözlerle övünmek için değil, bir iş başarabilmek için bir fırsat biliyoruz.
yoksul olmayı değil fakat bundan kurtulmak için uğraşmamayı ayıp sayarız.
devletle ilgilenmeyen kimseyi zararsız değil, yararsız buluruz." Perikles

Üye
medal 1k medal 5k medal 10k
ID § 18 Mar 2017, 09:01    [ Alintila ] [ Özel Mesaj ] [ Albüm ]
Kitap tanıtımı:

Antikiteden Feodalizme Geçişler

Alinti

Perry Anderson
İLETİŞİM YAYINLARI
Yıllardır antik toplumsal formasyonların dönüşümü etrafındaki tartışmaların önemli kaynaklarından biri olmuş Antikiteden Feodalizme Geçişler, feodalizm öncesi siyasal, toplumsal, iktisadi ve sınıfsal yapıları tarihselleştirerek üretim biçimlerinin dönüşümü üzerine geniş bir coğrafi alanı ele alır. Yunan devletlerinden Roma İmparatorluğu’na, Batı ve Kuzey Avrupa’dan Akdeniz, Balkanlar ve Bizans’a uzanan geniş bir perspektifle toprak mülkiyetinden köleliğe, serflikten yönetici sınıfların biçimlenişine, üretim biçimlerinin dönüşüm-eklemlenmelerinden artığa el koyma pratiklerinin değişimine hukuktan göçlerin etkisine kadar pek çok kategori ve süreci mutlaki devletin oluşumu hattına kadar inceleyerek kapsamlı bir analiz ortaya koyar. Anderson’dan klasikleşmiş bir başvuru kaynağı...

“Antikiteden Feodalizme Geçişler, klasik antikitenin siyasal ve toplumsal dünyasını, oradan Orta Çağ dünyasına geçişin doğasını ve Avrupa’da bunun sonucu olarak feodalizmin yapısını ve evrimini keşfe çalışmaktadır; gerek Akdeniz, gerekse Avrupa’daki bölgesel farklılıklar çalışma boyunca merkezdeki temayı oluşturmaktadır.”
PERRY ANDERSON

"zenginliği gürültülü sözlerle övünmek için değil, bir iş başarabilmek için bir fırsat biliyoruz.
yoksul olmayı değil fakat bundan kurtulmak için uğraşmamayı ayıp sayarız.
devletle ilgilenmeyen kimseyi zararsız değil, yararsız buluruz." Perikles
Syf: ««/ 14 »»   [ Y ]
[ Forum ] / [ Konu ]
=o=
[ Yeni Konu ] [ Mesaj Yaz ]
*Bu sayfadaki içerik, yazanların kiŞisel görüŞlerini belirtmektedir. KiŞiler, üye anlaŞmasında var olan Şartların bilincinde olmak yükümlülüğündedir. Üye anlaŞmasına göre, gönderilen her türlü içerik, içeriği göndermiŞ olarak görünen üye rumuz ismi ve üyenin kendisine aittir. Paticik.com ve yetkilileri, üyelerimizin göndermiŞ olduğu iŞ bu sayfada yazılı olarak bulunan içerik hakkında hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Yükümlülük altında olmasa dahi, var olan site içeriğinin bütünü veya bir kısmının site kurallarına uygunsuzluğu durumunda, iletiŞim sayfamızdan bize eriŞebilir, gereken düzenlemeleri yapmamızı sağlayabilirsiniz.
[ Paticik.com | Forum | Kullanici Sozlesmesi | Üye Ol ]
Iletisim : info [at] paticik.com
Secereli Dobermann | Londra Rehberi Copyright 2001-2015 @ Paticik.com
This forum is powered by Phorum